Energetski sektor je eden najmanj spolno raznolikih sektorjev, kjer ženske predstavljajo le 15 % zaposlenih v Sloveniji in 24 % na ravni EU. Ženske so premalo zastopane v vodstvenih strukturah, so manj plačane in težje napredujejo. Projekt EUWES, ki ga vodi organizacija Focus, se osredotoča na izboljšanje enakosti spolov v energetiki s pripravo akcijskih načrtov in usposabljanji za energetska podjetja, javne uslužbence, raziskovalne organizacije in dijakinje.

Po podatkih IRENA ženske na področju fosilne energije predstavljajo 22 % zaposlenih, pri obnovljivih virih energije pa 32 %, a večinoma delujejo v podpornih in administrativnih vlogah. Ovire za ženske v energetiki so strukturne, družbene in institucionalne narave.

Akcijski načrti za enakost spolov, ki temeljijo na analizi obstoječega stanja, spodbujajo pravičnost in enake možnosti za vse zaposlene. Podpora vodstva je ključna za njihovo uspešno implementacijo. Focus bo poleg usposabljanj za energetska podjetja izvedel tudi usposabljanja za raziskovalne institucije in javne uslužbence ter delavnice za dijakinje, da bi spodbudil njihov interes za študije in kariere v energetskem sektorju. Namen projekta EUWES je opolnomočiti ženske v energetskem sektorju.

Več informacij je na voljo na spletni strani Društva Focus.

Translate »