Svet je v poročilu o globalnih ciljih dobil negativno oceno

Svet je v poročilu o globalnih ciljih dobil negativno oceno

Novo poročilo ZN razkriva, da je svetovni napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja zaskrbljujoče nezadosten, saj je le 17 % ciljev na pravi poti. Pri skoraj polovici je napredek minimalen, pri več kot tretjini pa je zaustavljen ali nazaduje. Generalni...
StEPPFoS projekt (2024 – 2027)

StEPPFoS projekt (2024 – 2027)

Od januarja 2024 do decembra 2027 bo ECDPM pri projektu StEPPFoS sodeloval s 17 drugimi raziskovalnimi inštituti in organizacijami iz Evrope in Afrike. Cilj projekta je izboljšati dokazno podlago za politike na področju kmetijstva in prehranskih sistemov v okviru...
Translate »