Letošnji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) bodo po vseh krajih po Sloveniji potekali med 10. majem in 16. junijem 2024.

Projekt TVU usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S TVU opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja. SLOGA je tudi v letošnjem letu tematski koortdinator TVU. Letošnje nacionalno odprtje TVU bo potekalo 10. maja ob 11. uri v Gledališču Koper.

Vsebinske posebnosti TVU 2024:

– Parada učenja bo zpeljana 22. maja na najmanj 15 prizoriščih po Sloveniji
− Druge skupne akcije/teme TVU 2024:
o Učenje je življenje – naj krepi in radosti! – krovna tema TVU/PU 2024
o Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
o Digitalna preobrazba družbe in umetna inteligenca
o Državljanske spretnosti
o Finančna pismenost
o Medijska pismenost in kritično mišljenje
o Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti
o Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
o Učenje in kultura – z roko v roki
o Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)
o Zdrav duh v zdravem telesu
o Zelena preobrazba družbe – trajnostnost na vsakem koraku

Dogodki TVU so na voljo tukaj.

 

Globalno učenje so SDG II

 

Translate »