Poročilo o izvajanju Listine o temeljnih pravicah v EU leta 2017

Poročilo o izvajanju Listine o temeljnih pravicah v EU leta 2017

Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju Listine o temeljnih pravicah v EU leta 2017. V poročilu izpostavlja, da je bilo leto 2017 leto izzivov za temeljne pravice, vendar so strukture in orodja, ki so vzpostavljeni za uresničevanje Listine, delovali....
Poročilo o izvajanju Listine o temeljnih pravicah v EU leta 2017

Letno poročilo o spoštovanju temeljnih pravic v EU

Evropska komisija je objavila letno poročilo o izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah. V poročilu za leto 2016 opisuje pobude, ki jih je EU sprejela za okrepitev temeljnih pravic, ter uresničevanje teh pravic v raznih politikah EU in v posameznih državah članicah....
Translate »