Prispevki

Razpisi EIDHR na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR so bili objavljeni javni razpisi namenjeni projektom na različnih temah v sklopu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Malaviju, Vietnamu, Pakistanu, Peruju, Maleziji, Laosu in Botsvani. Roki za oddajo so med 10. in 26. aprilom 2019.

Razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja človekovih pravic v Malaviju. Rok za oddajo je 15. april 2019.

Razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Vietnamu. Rok za oddajo je 16. april 2019.

Razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Pakistanu. Rok za prijavo je 15. april 2019.

Razpis, namenjen spodbujanju trajnostnega razvoja in dobrega vodenja ter spodbujanju človekovih pravic v Peruju. Rok za oddajo je 23. april 2019.

Razpis, namenjen krepitvi vloge in zmogljivosti lokalnih civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Maleziji. Rok za oddajo je 22. april 2019.

Razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Laosu. Rok za oddajo je 26. april 2019.

Razpis, namenjen spodbujanju vključevanja civilnodružbenih organizacij v procese oblikovanja in izvajanja politik in aktivnosti na področju človekovih pravic in demokracije v Botsvani. Rok za oddajo je 10. april 2019.

Poročilo o izvajanju Listine o temeljnih pravicah v EU leta 2017

Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju Listine o temeljnih pravicah v EU leta 2017. V poročilu izpostavlja, da je bilo leto 2017 leto izzivov za temeljne pravice, vendar so strukture in orodja, ki so vzpostavljeni za uresničevanje Listine, delovali. Nadaljnja podpora spoštovanju in spodbujanju temeljnih pravic, pravne države in demokracije, vključno s podporo svobodni in dinamični civilni družbi, bo ostala osrednjega pomena tudi v letošnjem letu. Beri dalje

Letno poročilo o spoštovanju temeljnih pravic v EU

Evropska komisija je objavila letno poročilo o izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah. V poročilu za leto 2016 opisuje pobude, ki jih je EU sprejela za okrepitev temeljnih pravic, ter uresničevanje teh pravic v raznih politikah EU in v posameznih državah članicah. Ugotavlja, da nedavni razvoj dogodkov resno ogroža temeljne pravice. Beri dalje