Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju Listine o temeljnih pravicah v EU leta 2017. V poročilu izpostavlja, da je bilo leto 2017 leto izzivov za temeljne pravice, vendar so strukture in orodja, ki so vzpostavljeni za uresničevanje Listine, delovali. Nadaljnja podpora spoštovanju in spodbujanju temeljnih pravic, pravne države in demokracije, vključno s podporo svobodni in dinamični civilni družbi, bo ostala osrednjega pomena tudi v letošnjem letu.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je ob objavi poročila povedala, da smo bili leta 2017 priča nekaterim spodbudnim spremembam, na primer glede boja proti rasizmu in odprave nezakonitega sovražnega govoru na spletu, k čemur je prispeval kodeks ravnanja s platformami za družbene medije. Vendar se je EU soočala tudi z velikimi izzivi v zvezi s pravno državo, neodvisnostjo pravosodja in delom organizacij civilne družbe, ki je bilo v nekaterih delih EU ogroženo.

Komisija si bo še naprej vztrajno prizadevala za spoštovanje temeljnih pravic, pravne države in demokratičnih vrednot v EU.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4047_sl.htm

Translate »