V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR so bili objavljeni javni razpisi namenjeni projektom na različnih temah v sklopu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Malaviju, Vietnamu, Pakistanu, Peruju, Maleziji, Laosu in Botsvani. Roki za oddajo so med 10. in 26. aprilom 2019.

Razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja človekovih pravic v Malaviju. Rok za oddajo je 15. april 2019.

Razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Vietnamu. Rok za oddajo je 16. april 2019.

Razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Pakistanu. Rok za prijavo je 15. april 2019.

Razpis, namenjen spodbujanju trajnostnega razvoja in dobrega vodenja ter spodbujanju človekovih pravic v Peruju. Rok za oddajo je 23. april 2019.

Razpis, namenjen krepitvi vloge in zmogljivosti lokalnih civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Maleziji. Rok za oddajo je 22. april 2019.

Razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Laosu. Rok za oddajo je 26. april 2019.

Razpis, namenjen spodbujanju vključevanja civilnodružbenih organizacij v procese oblikovanja in izvajanja politik in aktivnosti na področju človekovih pravic in demokracije v Botsvani. Rok za oddajo je 10. april 2019.

Translate »