Evropska komisija je objavila letno poročilo o izvajanju Listine EU o temeljnih pravicah. V poročilu za leto 2016 opisuje pobude, ki jih je EU sprejela za okrepitev temeljnih pravic, ter uresničevanje teh pravic v raznih politikah EU in v posameznih državah članicah. Ugotavlja, da nedavni razvoj dogodkov resno ogroža temeljne pravice.

Komisija bo zagotovila, da jih bodo spoštovali vsi zakonodajni predlogi EU in vsa telesa, ki jih Listina zavezuje. Posebno pozornost bo namenila pomembnemu sistemu nadzora in ravnotežja, zlasti ključni vlogi vrhovnih in ustavnih sodišč pri zaščiti skupnih vrednot EU.

Poročilo tudi navaja, da bo letni kolokvij o temeljnih pravicah novembra 2017 namenjen spodbujanju in zaščiti pravic žensk ter enakosti spolov.

Celotno sporočilo

Translate »