Prispevki

Puščica. Vir: Pixabay

ENI: Podpora nevladnim organizacijam v Moldaviji

V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov nevladnih organizacij v Moldaviji. Tematsko je razpis osredotočen na:

sklop 1: krepitev zmogljivost NVO za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja na lokalni ravni;

sklop 2: vzpostavljanje ugodnejšega okolja za socialno podjetništvo;

sklop 3: podpora mladinskim organizacijam na lokalni ravni;

sklop 4: krepitev posvetovalne in nadzorne vloge think-tankov pri implementaciji pridružitvenega sporazuma;

sklop 5: zagotavljanje socialnih storitev za najranljivejše skupine prebivalstva.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU in Moldavije.

Rok za prijave: 26. april 2021

Vir: CNVOS

ENI: Sofinanciranje projektov na področju izboljšanja socialnih storitev ter krepitev gospodarskega razvoja v Moldaviji

V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju dveh projektov, ki bosta prispevala k boljšim socialnim storitvam (sklop 1) ter h gospodarskemu razvoju (sklop 2) v Moldaviji. Beri dalje

Projekti Slovenske filantropije v Moldaviji

15. in 16. februarja so se predstavniki 19 nevladnih organizacij iz različnih delov Moldavije sestali, da naredijo pregled svojega dela v letu 2018 in načrtujejo aktivnosti v letošnjem. Organizacije so članice neformalne mreže, nastale v okviru projekta Slovenske filantropije ‘Medgeneracijski pristop v zagovarjanju človekovih pravic‘, ki delujejo na področju zagovarjanja in promocije človekovih pravic. Sestanka se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, ki projekt financira.

Beri dalje

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Moldova

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju spoštovanja človekovih pravic ter izvajanju monitoringa v Moldaviji. Beri dalje