15. in 16. februarja so se predstavniki 19 nevladnih organizacij iz različnih delov Moldavije sestali, da naredijo pregled svojega dela v letu 2018 in načrtujejo aktivnosti v letošnjem. Organizacije so članice neformalne mreže, nastale v okviru projekta Slovenske filantropije ‘Medgeneracijski pristop v zagovarjanju človekovih pravic‘, ki delujejo na področju zagovarjanja in promocije človekovih pravic. Sestanka se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, ki projekt financira.

Rezultati lanskega leta kažejo, da delo članic predstavlja neprecenljiv človeški kapital, ki se zavzema za pravice vseh in nikogar ne pušča zadaj, še posebej pa se zavzema za ranljive skupine – otroke, ženske in starejše. S pomočjo t. i. ‘mikro finančnih podpor’ so lani vključili 1779 uporabnikov, od tega 625 otrok, 401 žensko in 697 starejših, ki so jih tudi informirali o njihovih pravicah. Pričakujejo, da bo do konca projekta teh podpor deležnih 2500 uporabnikov. Poleg ‘ranljivih’ ciljnih skupin pa se organizacije v aktivnosti trudijo vključiti še ostale relevantne deležnike, še posebej predstavnike oblasti in medijev. Za letošnje leto so v načrtu lokalne kampanje, kjer bodo promovirali sodelovanje in vključitev svojih uporabnikov. Upajo, da jim bo uspelo pritegniti tudi predstavnike oblasti in medije in da bodo s tem prispevali k širjenju ozaveščanja o stanju človekovih pravic v Moldaviji.

Več o obisku si lahko preberete v novici Slovenske filantropije z dne 19. 2. 2019.

Translate »