V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov nevladnih organizacij v Moldaviji. Tematsko je razpis osredotočen na:

sklop 1: krepitev zmogljivost NVO za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja na lokalni ravni;

sklop 2: vzpostavljanje ugodnejšega okolja za socialno podjetništvo;

sklop 3: podpora mladinskim organizacijam na lokalni ravni;

sklop 4: krepitev posvetovalne in nadzorne vloge think-tankov pri implementaciji pridružitvenega sporazuma;

sklop 5: zagotavljanje socialnih storitev za najranljivejše skupine prebivalstva.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU in Moldavije.

Rok za prijave: 26. april 2021

Vir: CNVOS

Translate »