V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju dveh projektov, ki bosta prispevala k boljšim socialnim storitvam (sklop 1) ter h gospodarskemu razvoju (sklop 2) v Moldaviji.

V okviru razpisa je na voljo 6,301,482 EUR, in sicer 3,000,000 EUR za sklop 1 in 3,301,482 EUR za sklop 2. V okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 89% upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU in Moldavije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 19. junij 2020.

Vir: CNVOS

Translate »