Prispevki

Madžarski parlament sprejel zakonodajo, ki kriminalizira pomoč beguncem

Madžarski parlament je 20. junija, na mednarodni dan beguncev, z veliko večino sprejel tako imenovani Stop Soroš zakonodajni paket, s katerim je pomoč nezakonitim migrantom na Madžarskem postala kaznivo dejanje, parlament je v imenu boja proti migrantom spremenil tudi ustavo.

Beri dalje

Podprite madžarske NVO v njihovem boju proti tako imenovanemu Stop Soroš zakonodajnemu paketu

Nevladne organizacije iz celotne Evrope pozivajo k okrepljenemu boju proti stopnjevanemu pritisku na civilnodružbene organizacije s strani madžarske vlade. Po zmagi stranke Fidesz, ki jo vodi Viktor Orban, je čas za okrepljen boj proti pritiskom na madžarske civilnodružbene organizacije. Orbanova stranka, za katero je mednarodna opazovalna misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) ocenila, da je spodkopala demokratične mehanizme, da bi si pridobila prednost na tokratnih parlamentarnih volitvah, si že dlje časa prizadeva utišati neodvisne in kritične nevladne organizacije, ki na Madžarskem opozarjajo na kršitve človekovih pravic.

Beri dalje

The situation for civil society in Hungary and Poland is alarming

In the eastern bloc of the European Union, political populism is in power and in government, so it seems that Brussels must resort to the threat of legal action against it. The European Commission is sending Poland, Hungary and the Czech Republic to the European Court of Justice for failing to participate in the transfer of refugees from Italy and Greece. Against Hungary, even a number of procedures have begun, also due to the law on non-governmental organizations financed from abroad and universities that are not established in the European Union. Beri dalje

Razmere za civilno družbo na Madžarskem in Poljskem zaskrbljujoče

Na skrajnem vzhodnem bloku Evropske unije je politični populizem na oblasti in vlada tako, da se zdi Bruslju potrebno proti njemu uperiti grožnjo pravnih ukrepov. Evropska komisija je Poljsko, Madžarsko in Češko, ker ne sodelujejo pri premeščanju beguncev iz Italije in Grčije napotila na sodišče Evropske unije. Proti Madžarski je začela celo več postopkov tudi zaradi zakona o nevladnih organizacijah, ki se financirajo iz tujine in univerzah, ki nimajo sedeža v Evropski uniji. Beri dalje

Poljska po zgledu Madžarske o pridržanju prosilcev za azil v obmejnih taboriščih

Poljska pripravlja ukrepe, ki ji bodo omogočili zadržanje prosilcev za azil v obmejnih taboriščih. Takšno odločitev so sprejeli, saj da so se taki ukrepi dobro izkazali na Madžarskem. Beri dalje

Evropska komisija in nevladniki zaskrbljeni nad splošnim stanjem na Madžarskem

Kolegij komisarjev EU je danes razpravljal o nedavnih dogodkih na Madžarskem, ki sprožajo pomisleke glede skladnosti z zakonodajo EU in skupnimi vrednotami, na katerih temelji Evropska unija. Kolegij je obravnaval zakon o madžarskem visokem šolstvu, predlog zakona o tujem financiranju nevladnih organizacij, nacionalno posvetovanje “Ustavimo Bruselj” in tekoča pravna vprašanja s področja azila in nediskriminacije. Zaskrbljenost pa so izrazile tudi številne nevladne organizacije. Beri dalje