Kolegij komisarjev EU je danes razpravljal o nedavnih dogodkih na Madžarskem, ki sprožajo pomisleke glede skladnosti z zakonodajo EU in skupnimi vrednotami, na katerih temelji Evropska unija. Kolegij je obravnaval zakon o madžarskem visokem šolstvu, predlog zakona o tujem financiranju nevladnih organizacij, nacionalno posvetovanje “Ustavimo Bruselj” in tekoča pravna vprašanja s področja azila in nediskriminacije. Zaskrbljenost pa so izrazile tudi številne nevladne organizacije.

Kolegij je sklenil, da bo Komisija pri relevantnih in pravno zrelih primerih kršitve zakonodaje EU ukrepala v naslednjem krogu postopkov za ugotavljanje kršitev ob koncu tega meseca.

Prav tako bo s pravnega vidika temeljito preučila zakon o visokem šolstvu in v naslednjem krogu postopkov za ugotavljanje kršitev odločila o naslednjih korakih. Protesti v madžarski prestolnici so se namreč začeli zaradi novega zakona Orbanove vlade o visokem šolstvu, ki onemogoča delovanje zasebni ameriški Srednjeevropski univerzi na Madžarskem.

Pozorno bo spremljala proces glede predloga zakona o financiranju nevladnih organizacij ter zadevo ponovno obravnavala na podlagi analize zadevnih pravnih vidikov. Kot je znano je madžarska vlada  pripravila nov zakon o finančnih omejitvah za registracijo nevladnih organizacij, kar so nekateri že označili s pripenjanjem rumene zvezde nezaželenim organizacijam kot v obdobju nacističnega režima.

V zvezi z nacionalnim posvetovanjem “Ustavimo Bruselj” bo pripravila in objavila svoj odziv na posvetovanje.

Splošno stanje na Madžarskem je razlog za zaskrbljenost, zato bo Komisija začela politični dialog z madžarskimi organi, drugimi državami članicami in Evropskim parlamentom.

Svojo zaskrbljenost nad trenutnimi razmerami na Madžarskem so izpostavili tudi nevladniki, med njimi je tudi CONCORD, evropsko združenje za razvoj in pomoč, katere članica je tudi platforma SLOGA, ki so v skupni izjavi pozvali Junckerja ter Tummermansa k aktivni intervenciji v podporo civilni družbi in demokraciji v Evropi.

Foto: Reuters

Translate »