Prispevki

Zunaj je novo poročilo o napredku pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Sustainable Development Solutions Network (SDSN) je izdala poročilo “Sustainable Development Report 2020: The Sustainable Development Goals and Covid-19«, ki se osredotoča na cilje trajnostnega razvoja in Covid-19. Poročilo spremlja uspešnost vseh držav članic ZN pri doseganju  ciljev trajnostnega razvoja.
Beri dalje

Globalni mirovni indeks 2020

Poročilo kaže, da se je povprečna raven globalne miroljubnosti v zadnjem letu poslabšala, tako že četrtič v zadnjih petih letih upažamo padec.
Beri dalje

Publikacija o stroških obnovljive energije

Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA) je izdala publikacijo z naslovom »Renewable Power Generation Costs in 2019”, ki poudarja, da novi projekti, usmerjeni v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, vse bolj znižujejo potrebo po elektrarnah na premog. Beri dalje

Letno poročilo o delovanju Platforme za vseživljenjsko učenje

Izšlo je letno poročilo o delovanju Platforma za vseživljenjsko učenje v letu 2019. Beri dalje

Najbolj ranljivi najbolj na udaru

Najnovejše poročilo generalnega sekretarja Združenih narodov o doseganju ciljev trajnostnega razvoja ugotavlja nadaljevanje neenakomernega napredovanja. V letu 2019 smo bili priča zniževanju stopnje globalne revščine, upadanju umrljivosti mater in otrok, rast številčnosti trajnostnih razvojnih politik in pristopov k mednarodnim sporazumom za zaščito okolja. Hkrati smo tudi priča procesu ustavljanja in celo povečanja števila ljudi, ki trpijo za lakoto, stopnji podnebnih sprememb ter povečevanju neenakosti.

Beri dalje

Svet Evrope v letnem poročilu za leto 2019 svari pred skrajnim nacionalizmom, antisemitizmom in sovraštvom do muslimanov

Komisija Sveta Evrope proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) je konec februarja objavila letno poročilo za leto 2019, v katerem svari pred skrajnim nacionalizmom, antisemitizmom in sovraštvom do muslimanov v Evropi. Hkrati je po oceni ECRI vedno več sovražnega okolja za nevladne organizacije, ki delajo z ranljivimi skupinami. Beri dalje

Izšlo je novo poročilo Sveta ZN za človekove pravice

Izšlo je četrto letno poročilo o delu, rezultatih in učinku Sveta Organizacije združenih narodov za človekove pravice ter o prispevku držav članic. Poročilo “Human Rights Council in 2018” je skupni projekt norveškega ministrstva za zunanje zadeve in organizacije Universal Rights Group. 

Beri dalje

Letno poročilo Unije za Sredozemlje

Unija za Sredozemlje je izdala letno poročilo za 2016, v katerem ugotavljajo, da so zunanja ministrstva dala močno politično spodbudo Uniji, s tem ko so podprla nov načrt za ukrepanje. Poročajo tudi o desetih novih projektih v 2016, kar zaokrožuje 47 projektov v regiji s proračunom v višini 5,3 milijarde €. Beri dalje

Umanotera izdala letno poročilo

Umanotera je izdala letno poročilo za 2016. Ampak k branju letnega poročila vas ne vabijo zato, da si preberete, kaj vse je v svetu narobe, temveč zato, da si preberete, kje vse se rojevajo dobre zgodbe – da se seznanite s tisto drugo potjo … Beri dalje