Globalni mirovni indeks 2020

Globalni mirovni indeks 2020

Poročilo kaže, da se je povprečna raven globalne miroljubnosti v zadnjem letu poslabšala, tako že četrtič v zadnjih petih letih upažamo padec. Letošnji rezultati kažejo, da se je raven globalne miroljubnosti poslabšala, povprečni rezultat držav pa se je znižal za 0,34...
Najbolj ranljivi najbolj na udaru

Najbolj ranljivi najbolj na udaru

Najnovejše poročilo generalnega sekretarja Združenih narodov o doseganju ciljev trajnostnega razvoja ugotavlja nadaljevanje neenakomernega napredovanja. V letu 2019 smo bili priča zniževanju stopnje globalne revščine, upadanju umrljivosti mater in otrok, rast...