Poročilo kaže, da se je povprečna raven globalne miroljubnosti v zadnjem letu poslabšala, tako že četrtič v zadnjih petih letih upažamo padec.

Letošnji rezultati kažejo, da se je raven globalne miroljubnosti poslabšala, povprečni rezultat držav pa se je znižal za 0,34 odstotka. To je deveto poslabšanje v zadnjih dvanajstih letih. Izboljšanje zaznamo v  81 državah, v 80 državah opazimo poslabšanje.

Na vrhu ostaja Islandija, ki svoje mesto drži od leta 2008. Na vrhu lestvice se ji pridružijo Nova Zelandija, Avstrija, Portugalska in Danska.  Slovenija je zasedla 11. mesto.

Afganistan je drugo leto zapored najmanj miroljubna država na svetu, sledijo mu Sirija, Irak, Južni Sudan in Jemen. Vsi, razen Jemna, so od leta 2015 uvrščeni med pet najmanj miroljubnih držav.

Svet je torej zdaj bistveno manj miren. Od leta 2008 se je povprečna stopnja miroljubnosti v državah poslabšala za 3,76 odstotka. Padec v zadnjem desetletju je posledica širokega spektra dejavnikov, vključno s povečano teroristično dejavnostjo, stopnjevanjem konfliktov na Bližnjem vzhodu, naraščajočimi regionalnimi napetostmi v vzhodni Evropi in severovzhodni Aziji ter večjim številom beguncev in večjo politično napetostjo v Evropi in ZDA.

Poročilo je na voljo tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »