Unija za Sredozemlje je izdala letno poročilo za 2016, v katerem ugotavljajo, da so zunanja ministrstva dala močno politično spodbudo Uniji, s tem ko so podprla nov načrt za ukrepanje. Poročajo tudi o desetih novih projektih v 2016, kar zaokrožuje 47 projektov v regiji s proračunom v višini 5,3 milijarde €.

Oprijemljiv pozitiven učinek od prvega vala projektov je že viden, saj so doseglo 200.000 upravičencev v regiji, predvsem ženske in mlade.

Unija za Sredozemlje je medvladna organizacija, ki združuje 28 držav članic Evropske unije in 15 držav iz južnih in vzhodnih obal Sredozemlja. Zagotavlja edinstven forum za krepitev regionalnega sodelovanja in dialoga v sredozemski regiji.
Translate »