Sustainable Development Solutions Network (SDSN) je izdala poročilo “Sustainable Development Report 2020: The Sustainable Development Goals and Covid-19«, ki se osredotoča na cilje trajnostnega razvoja in Covid-19. Poročilo spremlja uspešnost vseh držav članic ZN pri doseganju  ciljev trajnostnega razvoja.

Poročilo vsebuje indeks ciljev in vizualno predstavlja napredek držav pri doseganju ciljev. Indeks predstavlja napredek od leta 2015 in ne vključuje podatkov iz obdobja Covid-19.

Poročilo sicer ugotavlja, da je Covid-19 negativno vplival na doseganje več ciljev: cilj 1 (odprava revščine), cilj 2 (odprava lakote), cilj 3 (zdravje in dobro počutje), cilj 8 (dostojno delo in gospodarska rast), in cilj 10 (zmanjšane neenakosti). Na drugih področjih končni učinki pandemije ostajajo nejasni. Pandemija je prinesla nekaj takojšnjega napredka na sledečih področjih: cilj 12 (odgovorna poraba in proizvodnja), 13 (podnebni ukrepi), 14 (življenje v vodo) in 15 (življenje na kopnem). Vendar obstaja možnost, da se zaščitne ukrepe odstrani, kar bo povzročilo negativne splošne vplive na ekosisteme.

Ugotovitve na ravni držav in regij kažejo, da:

– so vse regije napredovale, najbolj vzhodna in južna Azija,

– na ravni držav so najbolj napredovale Burkina Faso, Slonokoščena obala in Kambodža,

– najbolj so nazadovale Venezuela, Zimbabve in Demokratična republika Kongo, kar poročilo pripisuje konfliktom in drugim ekonomskim ter socialnim razlogom,

– največji napredek smo dosegli pri ciljih 1 in 9, najmanj pri 2 in 15.

Poročilo najdete tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »