Izšlo je četrto letno poročilo o delu, rezultatih in učinku Sveta Organizacije združenih narodov za človekove pravice ter o prispevku držav članic. Poročilo “Human Rights Council in 2018” je skupni projekt norveškega ministrstva za zunanje zadeve in organizacije Universal Rights Group. 

Poročilo ‘The Human Rights Council in 2018’ vsebuje:

  • pisno analizo glavnih dogodkov in razvoja v Svetu leta 2018.
  • Podatke o kvantitativnem razvoju dela Sveta leta 2018 in od ustanovitve organa leta 2006. To vključuje število sprejetih resolucij; število glasovanj o resolucijah; število “sovražnih sprememb”, ravni sodelovanja z mehanizmom Sveta; vsebinsko osredotočenost dela in rezultatov Sveta – po točki dnevnega reda in po temi; geografski doseg resolucij Sveta; in proračunske posledice njegovega dela.
  • Infografike, ki prikazujejo globalni doseg in vpliv mehanizmov Sveta in OHCHR.
  • Poglobljeno analizo prispevka vseh sedanjih držav članic Sveta glede na merila za članstvo, določena v resoluciji GA 60/251. To vključuje analizo njihovega sodelovanja, njihovimi zapisi o glasovanjih leta 2018 in njihovim glavnim sponzorstvom glede ključnih tematskih in specifičnih vprašanj za posamezne države.
Translate »