Prispevki

Priporočila civilne družbe voditeljem G-7 za oblikovanje bolj odprte in pravične družbe

Po srečanju na vrhu civilne družbe 2021, ki ga je organizirala 19. in 20. aprila britanska mednarodna mreža nevladnih razvojnih organizacij BOND, je več kot 200 organizacij civilne družbe z vsega sveta pozvalo voditelje G-7 k dogovoru o ambiciozni politični agendi, ki ljudi in planet postavlja na središče svetovnega okrevanja.

Beri dalje

Razpis EK za sofinanciranje projektov v programu Državljani, enakost, pravice in vrednote za leti 2021 in 2022

Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje projektov v okviru programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« za leti 2021 in 2022.

Beri dalje

NED: Poziv k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja

National Endowment for Democracy (NED) obvešča, da bodo predloge novih projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora septembra 2021, sprejemali med 11. in 25. junijem 2021.

NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah.

Na razpis se lahko prijavijo NVO, ki so aktivne na področju, ki je predmet razpisa, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok za prijavo: 25. junij 2021

Vir: CNVOS

Poziv k nominacije za nagrado Vaclav Havel za človekove pravice za leto 2021

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PSSE) je, v partnerstvu s knjižnico Vaclav Havel in ustanovo Charta 77 s sedežem v Pragi, ponovno razpisala letno nagrado Václava Havla za posebne dosežke na področju človekovih pravic, opozarja slovensko zunanje ministrstvo civilno-družbene organizacije na področju človekovih pravic.

Beri dalje

Puščica. Vir: Pixabay

EIDHR: Spodbujanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev demokratičnega vodenja in upravljanja v Republiki Togo

V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis za sofinanciranje enega projekta na področju varovanja pravic ranljivih družbenih skupin, spodbujanja spoštovanja temeljnih svoboščin ter krepitve demokratičnega vodenja in upravljanja ter transparentnosti v Republiki Togo.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, geografskih omejitev ni. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Republike Togo.

Rok za prijavo: 14. maj 2021

Vir: CNVOS

EIDHR : Sofinanciranje projektov na področju boja proti sistematičnim kršitvam človekovih pravic na Jamajki

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR  je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam za učinkovitejše delovanje na področju boja proti sistematičnim kršitvam človekovih pravic in temeljnih svoboščin na Jamajki.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, geografskih omejitev ni. Zahteva se partnerstvo z organizacijo z Jamajke.

Rok za prijavo: 14. maj 2021

Vir: CNVOS

Čas je za univerzalno priznanje pravice do varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja

Ženevska organizacija Universal Rights Group je izdala poročilo #thetimeisnow: The Case for universal recognition of the right to safe, clean, healthy and sustainable environment.

Beri dalje

Puščica. Vir: Pixabay

DCI, EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve človekovih pravic v Ruandi

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (sklop 1)  in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij v Ruandi za učinkovitejše delovanje na področju:

  • spodbujanja spolnih in reproduktivnih pravic ter boja proti nasilju na podlagi spola (sklop 1, DCI)
  • spodbujanja in zaščite pravic delavcev ter preprečevanja mučenja in drugih oblik nečloveškega ravnanja (sklop 2, EIDHR).

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije. V okviru sklopa 2 ni geografskih omejitev, v okviru sklopa 1 morajo imeti prijavitelji sedež v Ruandi, eni od držav članic EU, držav EEA ali držav v razvoju, ki so upravičene do razvojne pomoči. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Ruande.

Rok za prijavo: 4. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in krepitve demokracije v Maliju

V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovem delovanju na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic ter krepitve demokracije v Maliju.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije. Zahteva se, da ima najmanj en projektni partner sedež v Maliju.

Rok za prijavo: 7. maj 2021

Vir: CNVOS

Debata. Vir: Pixabay

Climate of Change: Zaključek debatnega izobraževanja

Od 24. februarja do 19. marca je v sklopu projekta potekalo izobraževanje o vsebinah globalnega učenja in debatni metodologiji, namenjeno predvsem učiteljicam in učiteljem ter drugim izobraževalcem. Sklop treh delavnic v dveh terminih sta izvajala strokovnjaka Miha Andrič iz zavoda Za in proti in Tanja Leskovar iz Inštituta za afriške študije.

Beri dalje