Letošnji 21. neformalni seminar Asia-Europe Foundation o človekvih pravicah se osredotoča na podnebne spremembe. Te so glavno globalno vprašanje, ki je v skupnem interesu mednarodne skupnosti. So tudi ena največjih groženj človekovim pravicam našega časa. Seminar, ki bo potekal od 16. do 18. marca 2022, lahko spremljate v živo ali prek kasnejšega ogleda posnetkov.

Vplivi podnebnih sprememb, netrajnostno upravljanje in uporaba naravnih virov, onesnaževanje zraka, zemlje ter vode, posledična izguba biotske raznovrstnosti in upad storitev, ki jih zagotavljajo ekosistemi, onemogočajo varno, čisto, zdravo in trajnostno okolje, ki je sestavni del polnega uživanja širokega spektra človekovih pravic, vključno s pravicami do življenja, zdravja, hrane, vode in razvoja. Hkrati je uveljavljanje človekovih pravic, vključno s pravicami do obveščanja, sodelovanja in pravnih sredstev, ključnega pomena za varstvo okolja in za ublažitev vplivov podnebnih sprememb.

Države imajo dolžnost človekovih pravic, da preprečijo predvidljive škodljive učinke podnebnih sprememb in zagotovijo, da imajo tisti, ki jih te prizadenejo, zlasti tisti v ranljivih razmerah, dostop do učinkovitih pravnih sredstev ter sredstev za prilagajanje, da bi lahko uživali dostojno življenje.

Medtem ko so države in mednarodna skupnost sprejele ukrepe za okrepitev zaščite človekovih pravic pred podnebnimi spremembami, je povezava med človekovimi pravicami in podnebnimi spremembami relativno nova. Zato je za izboljšanje in podporo učinkovitih podnebnih ukrepov, ki temeljijo na človekovih pravicah, potrebna večja ozaveščenost o povezavi med človekovimi pravicami in podnebnimi spremembami.

Več informacij je na voljo tukaj.

Pripravila: PV
Grafika: ASEF

Translate »