Evropska komisija, Bruselj – Človekove pravice so po vsem svetu vse bolj ogrožene. V tem globalnem kontekstu in s ponovno potrditvijo močne podpore Evropske unije človekovim pravicam, temeljnim svoboščinam in demokraciji ter njihovim zagovornikom po vsem svetu je komisarka Jutta Urpilainen ob prisotnosti organizacij civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic danes podpisala zavezo o znatnem povečanju sredstev za novo fazo mehanizma EU za zagovornike človekovih pravic, ki znašajo 30 milijonov evrov za obdobje 2022–2027.

Komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen je povedala: „Evropska unija se zavzema za človekove pravice, temeljne svoboščine in demokracijo po vsem svetu. Zagovorniki človekovih pravic so ključni partnerji EU pri uresničevanju človekovih pravic na terenu. Zaradi vse hujšega zatiranja temeljnih pravic in svoboščin je njihovo življenje danes vse bolj ogroženo. Ti pogumni posamezniki, ki tudi v najnevarnejših in najtežjih razmerah zagovarjajo univerzalne pravice, lahko računajo na podporo Evropske unije. Mehanizem EU za zagovornike človekovih pravic bo še naprej reševal življenja, ščitil zagovornike človekovih pravic in podpiral delo na področju človekovih pravic. Ponosna sem, da sem danes podpisala zavezo o znatnem povečanju njegovih finančnih sredstev, ki za naslednja štiri leta in pol znašajo 30 milijonov evrov.“

Mehanizem EU za zagovornike človekovih pravic

Mehanizem EU za zagovornike človekovih pravic je ključni program EU za podporo zagovornikom človekovih pravic po vsem svetu, kar je ključna prednostna naloga programa Globalna Evropa za človekove pravice in demokracijo, ki mu je namenjenih 1,5 milijarde evrov. Mehanizem upravlja konzorcij ProtectDefenders.eu, v katerem je 12 nevladnih organizacij s področja človekovih pravic. Dodatna sredstva bodo konzorciju ProtectDefenders.eu omogočila, da bo večjemu številu ogroženih zagovornikov človekovih pravic neposredno, srednjeročno in dolgoročno zagotavljal učinkovito, strateško in prožno podporo, med drugim:

  • fizično in digitalno zaščito, pravno in zdravstveno podporo, spremljanje sojenj in razmer v zaporih;
  • razvoj zmogljivosti, zagovorništvo, ozaveščanje, usposabljanje o preprečevanju tveganj in varnosti, razvoj strategij (za boj proti omejitvam, sankcijam, obrekovanju ali zakonom, katerih namen je kriminalizirati njihovo delo), spremljanje razmer in zgodnje opozarjanje;
  • programe začasne premestitve v EU ter na regionalni ali lokalni ravni;
  • več pozornosti zagovornikom pravic žensk, mladih in LGBTIQ oseb ter zagovornikom okoljskih pravic.

V okviru mehanizma EU za zagovornike človekovih pravic je bil leta 2021 zabeležen doslej največji porast prošenj posameznikov in organizacij, ki se soočajo z varnostnimi grožnjami, za nujno zaščitno podporo. Konzorcij ProtectDefenders.eu je zagotovil življenjsko nujno in večplastno pomoč skoraj 8 700 najbolj ogroženim zagovornikom človekovih pravic in lokalnim organizacijam za človekove pravice, kar je 23 % več kot leta 2020, in sicer v 103 državah, vključno z Belorusijo, Mjanmarom in Afganistanom.

S sredstvi EU v višini 35 milijonov evrov je mehanizem EU za zagovornike človekovih pravic od leta 2015 v prvih dveh fazah pomagal več kot 55 000 ogroženim zagovornikom človekovih pravic in njihovim družinskim članom v več kot 120 državah. Več kot polovica upravičencev je zagovornikov pravic žensk in spolnih manjšin, podporo pa prejema tudi vse več zagovornikov okoljskih in zemljiških pravic ter pravic domorodnih ljudstev.

V novi fazi bo mehanizem EU za zagovornike človekovih pravic vključeval sklad EU za nujne primere za ogrožene zagovornike človekovih pravic. Ta sklad EU za nujne primere, ki ga upravlja Komisija v tesnem sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje, zagovornikom človekovih pravic in njihovim družinam zagotavlja nujna nepovratna sredstva v višini do 10 000 evrov. Od leta 2014 je zagotovil podporo približno 1 600 zagovornikom človekovih pravic in njihovim družinskim članom iz približno 100 držav.

ProtectDefenders.eu – mehanizem EU za zagovornike človekovih pravic

Letno poročilo ProtectDefenders.eu za leto 2021

Krepitev človekovih pravic in demokracije v svetu: EU začela izvajati načrt v vrednosti 1,5 milijarde evrov za spodbujanje univerzalnih vrednot

Akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo

Evropska komisija in demokracija

Evropska komisija in človekove pravice

Možnosti financiranja | mednarodna partnerstva

Evropska služba za zunanje delovanje – človekove pravice in demokracija

Vir: Evropska komisija, DG INTPA

Translate »