Zavod Krog iz Slovenije, Društvo “Medica” iz Zenice in Center za izobraževanje in raziskovanje “Nahla” iz Sarajeva ta teden s podelitvijo certifikatov zaključujejo delavnice o otrokovih pravicah za osnovnošolce ter o pravicah žensk za ženske v vseh desetih kantonih federacije. Podelitev je potekala v okviru projekta “Za našo boljšo prihodnost – Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah žensk in otrok v BiH “, ki ga financira Evropska unija.

Certifikate je prejelo 30 učencev in učenk različnih osnovnih šol ter dvajset žensk, ki so se na začetku projekta udeležili šest-dnevnega usposabljanja za trenerje na področju pravic otrok in pravic žensk, v nadaljevanju projekta pa so izvedli_e delavnice za ozaveščanje o pravicah otrok za svoje vrstnike in vrstnice na šolah ter ženske v različnih organizacijah, so sporočile Dr.sci. Sabiha Husić, direktorica Društva “Medica” Zenica, Emina Hadžić, direktorica Zavoda Krog in Sehija Dedović, predsednica Centra za izobraževanje in raziskovanje “Nahla”.

Delavnice so se izvedle za 400 osnovnošolskih otrok v starosti med 10 in 12 let ter za okoli 200 žensk iz vseh desetih kantonov federacije. Za vsako skupino je bilo izvedenih pet delavnic. Glavne teme delavnic za otroke so bile Mednarodna konvencija o otrokovih pravicah in različne pravice iz konvencije, različne vrste nasilja, kako nasilje prepoznati in se zaščititi pred njim ter kdo je odgovoren za zagotavljanje spoštovanja otrokovih pravic. Udeleženke na delavnicah o pravicah žensk pa so se pogovarjale o nasilju po spolu, Konvenciji o preprečevanju diskriminacije žensk (CEDAW) ter o Istanbulski konvenciji.

»Večina žensk iz naše skupine, ki živi pretežno na ruralnih območjih, do usposabljanja ni slišala za psihično nasilje ali ekonomsko nasilje, čeprav se s tema vrstama nasilja soočajo vse ženske. Slišale so za spolno in fizično nasilje, a nikoli za psihično in ekonomsko«, je povedala ena od žensk trenerk.

Ena od mladih trenerk, učenka ene od sodelujočih šol je medtem poudarila, da so se na srečanjih, ki jih je izvedla za sovrstnike in sovrstnice, »njeni sošolci in sošolke naučili, katere pravice imajo kot otroci, hkrati pa so se začeli bolj zavedati, da imajo tudi obveze in odgovornosti«.

Otroke trenerje so pri izvedbi delavnic za sovrstnike mentorirali njihovi učitelji in učiteljice, ki so tudi bili usposobljeni o otrokovih pravicah tekom projekta. Poleg tega so tako otroke kot ženske podpirali strokovnjaki s področja človekovih pravic iz partnerskih organizacij.

»Pred delavnicami sem se spraševala, če bom to zmogla. Ali me bodo udeleženke sprejele kot trenerko? Moja samozavest se je okrepila, saj sem imela podporo Medice tekom delavnic. Po zaključku treninga in delavnic je moje življenje kvalitetnejše«, je ob podelitvi certifikatov izjavila ena od trenerk.

Foto: Zavod Krog

Glavni cilj projekta “Za našo boljšo prihodnost – Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah žensk in otrok v BiH ” je sicer ozaveščanje in izobraževanje žensk in otrok o njihovih pravicah ter njihovo opolnomočenje za aktivno sodelovanje pri spodbujanju spoštovanja pravic v družbi.

press release si 1.06.2022

Zenica/Sarajevo/Ljubljana, 12.06.2022

Translate »