Prispevki

Priročnik o uporabi zakonodaje EU pri zaščiti prostora civilne družb

Priročnik organizacijam civilne družbe ponuja praktična navodila, kako na podlagi zakonodaje Evropske unije (EU) zagovarjati in uporabljati pravna sredstva za zaščito svojih pravic ter prostora civilne družbe. Beri dalje

DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja dobrega vodenja in upravljanja ter vključujočega oblikovanja politik v Tadžikistanu

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih spodbujanja dobrega vodenja in upravljanja ter oblikovanja politik v Tadžikistanu. Tematsko je razpis osredotočen na podporo civilnodružbenih organizacij osebam z invalidnostmi ter podporo mladim pri njihovem vključevanju v procese odločanja.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ter javni organi iz držav članic EU, Tadžikistana in drugih držav upravičenk v okviru Uredbe (EU) št. 236/2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo z najmanj dvema organizacijama iz Tadžikistana, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 4. september 2020.

Vir: CNVOS

Študija o sodelovanju civilnodružbenih organizacijah pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja

Objavljena je bila neodvisna raziskovalna študija, ki se osredotoča na prepoznavanje dejavnikov v okolju države, ki pomagajo in ovirajo sodelovanje civilnodružbenih organizacij v procesih, povezanih z uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja. Beri dalje

IPA: Krepitev političnega dialoga med civilnodružbenimi organizacijami in vladnimi akterji v Srbiji

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi političnega dialoga med civilnodružbenimi organizacijami in vladnimi akterji v Srbiji. Beri dalje

Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij (CSOSI) za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo

Izšla je 22. izdaja poročila Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij (CSOSI) za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo, ki je namenjeno spremljanju pogojev za delovanje civilnodružbenih organizacij v 24 državah, tudi Sloveniji. Trajnost civilnodružbenih organizacij v Sloveniji se je v letu 2018 na splošno rahlo izboljšala, predvsem zaradi sprejetja Zakona o nevladnih organizacijah, ki je ugodno vplival na pravno okolje, okrepila pa se je tudi finančna sposobnost, saj se je bistveno povečal obseg javnega financiranja.

Beri dalje

Razpis za podporo CSO, ki delujejo na področju doseganja CTR v državah upravičenih do razvojne pomoči

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis DCI za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju doseganja CTR v državah upravičenih do razvojne pomoči. Na razpis se lahko prijavijo mreže civilnodružbenih organizacij, ki so s Komisijo podpisale okvirni sporazum o partnerskem sodelovanju in morajo sodelovati z najmanj eno partnersko organizacijo.

Beri dalje

Vprašalnik DAC o preventivi in ukrepanju na področju spolnega izkoriščanja, zlorab in nadlegovanja

DAC Reference group za preventivo  na področju spolnega izkoriščanja in zlorab vabi k izpolnitvi posvetovalnega vprašalnika, ki je namenjen delu DAC na preventivi pred spolnim izkoriščanjem in zlorabami ter spolnim nadlegovanjem. Namenjen je civilnodružbenim organizacijam.

Beri dalje