Priročnik organizacijam civilne družbe ponuja praktična navodila, kako na podlagi zakonodaje Evropske unije (EU) zagovarjati in uporabljati pravna sredstva za zaščito svojih pravic ter prostora civilne družbe.

Organizacije civilne družbe imajo ključno vlogo pri zagotavljanju pomoči žrtvam kršitev temeljnih pravic, pomagajo jim opredeliti razpoložljive pravne poti in jih podpirajo pri uporabi pravnih sredstev na nacionalni ravni ter na ravni EU. Kaj pa se zgodi, ko organizacije civilne družbe postanejo tarče in žrtve ter so njihove temeljne pravice do združevanja, delovanja, izražanja stališč, iskanja in zagotavljanja informacij, prejemanja finančnih sredstev ter izvajanja kampanj bistveno omejene? Kako je lahko pravo EU, vključno z Listino EU o temeljnih pravicah, uporabljeno za zaščito temeljnih državljanskih svoboščin, kot so svoboda združevanja, zbiranja in izražanja, kot tudi pravico do zasebnosti, varstva osebnih podatkov ter nediskriminacije, zaradi katerih civilna družba obstaja in se demokracije razvijajo?

European Center for Not-for-Profit Law je v partnerstvu z European Foundation Centre in Donors and Foundations Networks in Europe pripravil priročnik, v katerem organizacijam civilne družbe zagotavlja praktične smernice za zagovorništvo ter uporabo pravnih sredstev na podlagi zakonodaje EU za zaščito njihovih pravic in prostora civilne družbe v EU. Namen priročnika je biti uporabniku prijazen vodnik za organizacije civilne družbe, ki želijo vedeti:

  • kaj je zakonodaja EU in kako vpliva na posameznike ter organizacije;
  • kdaj in kako lahko organizacije civilne družbe izpodbijajo nacionalne določbe ali ukrepe, ki vplivajo na njihovo poslanstvo ter dejavnosti, na podlagi zakonodaje EU;
  • katere pravne poti in viri so na voljo organizacijam civilne družbe za zaščito prostora civilne družbe v okviru zakonodaje EU.

Priročnik najdete tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »