V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih spodbujanja dobrega vodenja in upravljanja ter oblikovanja politik v Tadžikistanu. Tematsko je razpis osredotočen na podporo civilnodružbenih organizacij osebam z invalidnostmi ter podporo mladim pri njihovem vključevanju v procese odločanja.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ter javni organi iz držav članic EU, Tadžikistana in drugih držav upravičenk v okviru Uredbe (EU) št. 236/2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo z najmanj dvema organizacijama iz Tadžikistana, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 4. september 2020.

Vir: CNVOS

Translate »