Tokratno drugo usposabljanje predstavnikov nevladnih organizacij za krepitev zmogljivosti za podporo civilnemu aktivizmu ter vključenost v okviru projekta PROTEUS je potekalo 29. februarja in 1. marca v Kranju v Hotelu Azur.

Predavatelj Peter Gustafik iz slovaške organizacije PDCS je vodil dinamično dvodnevno usposabljanje 12 predstavnikov slovenskih NVO. Udeleženci so se poglobili v praktične tehnike pogajanj, prilagojene za zagovorniške akcije in vsakodnevne interakcije. S pomočjo interaktivnih razprav, vlog in simulacij iger so udeleženci raziskovali strategije za razširitev prostora za dogovor, naslavljanje neravnovesij moči ter premagovanje etičnih izzivov v pogajanjih. Usposabljanje je spodbudilo praktično učno okolje, ki je udeležencem omogočilo pridobivanje dragocenih veščin, uporabnih v njihovem delu v NVO in osebnih prizadevanjih. Strokovno znanje predavatelja in privlačen pristop sta zagotovila plodno in učinkovito izkušnjo učenja.

Po uspešnem zaključku usposabljanja je za udeležence sledilo informativno srečanje o razpisu PROTEUS glede prijav na poziv za mikrogranting, kar odpre možnost pridobitve nepovratnih sredstev za uresničitev projektov njihovih nevladnih organizacij.

 

 

PROTEUS kot projekt CERV financira Evropska komisija in zajema obdobje od januarja 2023 do decembra 2025.

Sofinancirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, zanje ne moreta biti odgovorna.

Translate »