Evropska unija je v Bruslju, 28. maj 2024 sprejela pomemben korak k večji odgovornosti podjetij za kršitve človekovih pravic in okoljsko škodo. V petek, 24. maja 2024, so ministri EU dokončno potrdili Direktivo o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CSDDD), ki bo vplivala na deležnike v globalnih vrednostnih verigah, vključno z delavci, kmeti in dobavitelji. Cilj direktive je preprečiti korporativne zlorabe, kot je bil izliv nafte Repsol leta 2022 v Peruju, ter zaščititi najbolj ranljive pred zlorabami močnih korporacij.

Kljub napredku zakonodaja vsebuje resne pomanjkljivosti. Ne zajema celotne vrednostne verige in ima omejen obseg zaščitenih pravic. Države članice EU morajo te pomanjkljivosti odpraviti pri prenosu direktive v nacionalno zakonodajo, da bodo orodja in ukrepi praktični in učinkoviti pri zaščiti ljudi in planeta. Nele Meyer, direktorica Evropske koalicije za korporativno pravičnost (ECCJ), opozarja: “Pravi preizkus bo kakovost izvajanja teh pravil s strani držav članic EU ter odpravljanje obstoječih vrzeli.”

Direktiva je prejela pozitivne odzive, a tudi opozorila na potrebo po izboljšavah. Miguel Lévano iz Oxfam Perú poudarja pomembnost močnega zakona za zagotavljanje pravnih sredstev za žrtve in odgovornost podjetij za povzročeno škodo. Kalpona Akter iz Bangladeškega centra za solidarnost delavcev opozarja, da varnost pravic ljudi in okolja ne sme biti podrejena dobičku podjetij. Danilo Chammas, odvetnik za človekove pravice, poudarja, da bodo civilna odgovornost in sankcije končno prinesle odgovornost podjetij v Evropi.

Pomen direktive za globalni jug: Direktiva naj bi preprečila tragedije, kot je izliv nafte Repsol v Peruju, ki je povzročil okoljsko katastrofo. Ta zakonodaja ima potencial, da izboljša odgovornost podjetij ne le v Evropi, temveč tudi v državah globalnega juga, kjer so podjetja pogosto nekaznovana za okoljsko in družbeno škodo.

Za uspeh CSDDD morajo države članice:

  • Razširiti doseg direktive, da bo pokrivala celotno vrednostno verigo in vključevala vse sektorje ter več podjetij.
  • Okrepiti dostop do pravice z obrnjenim dokaznim bremenom, da bo žrtvam lažje terjati odgovornost korporacij.
  • Zagotoviti močno izvajanje z dodelitvijo ustreznih sredstev za preiskavo korporativnih nepravilnosti in uvesti smiselne sankcije. Elena Lunder iz okoljske organizacije Focus poudarja, da je v Sloveniji za implementacijo odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Ministrstvo mora vključiti relevantne deležnike, kot so nevladne organizacije in sindikati, ter zagotoviti dovolj sredstev in smiselno določiti odgovorne institucije.

Nova direktiva EU o trajnostnem skrbnem pregledu v podjetjih predstavlja pomemben korak k večji korporativni odgovornosti. Vendar je njena uspešnost odvisna od učinkovite implementacije in odpravljanja obstoječih vrzeli. Države članice imajo ključno vlogo pri zagotavljanju, da bodo pravila delovala v praksi in dejansko zaščitila ljudi in planet.

Več informacij je na voljo na spletni strani Društva Focus.

Translate »