Med 1. in 5. julijem 2024 se bo na ljubljanski Fakulteti za družbene vede odvijala Mednarodna poletna šola politične ekologije 2024, ki bo naslovljena “Pravični zeleni prehod: med javnim, zasebnim in skupnostnim”. Dogodek, ki poteka že četrto leto, bo ponudil nova znanja za razumevanje družbenih in političnih razsežnosti podnebne krize in zelenega prehoda. Poletna šola bo obsegala 12 predavanj in številne spremljevalne dogodke, ki jih bo obiskalo več kot 150 udeležencev iz Slovenije in tujine.

Tema letošnje poletne šole bo razpravljala o razogljičenju kot globalnem procesu, ki prinaša tveganje poglabljanja neenakosti, saj so ukrepi pogosto oblikovani po interesih skupin z večjo družbeno močjo. Pomembna ločnica pri oblikovanju zelenega prehoda je odnos med javnim in zasebnim, kar je politični in ideološki mejnik, okrepljen z neoliberalno politiko. Razprave bodo osvetlile vprašanja, ali trenutni zeleni prehod prinaša javne ali zasebne koristi, kdo plačuje za ukrepe, ter ali ukrepi prispevajo k večji moči odločanja o lastnih življenjih ali koncentraciji odločanja v rokah peščice. Prav tako bodo predstavljene alternative, kot so energetske zadruge, okoljski sindikalizem in nove oblike solidarnosti.

Poletno šolo organizirajo okoljske organizacije Focus in Umanotera v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede, Inštitutom za ekologijo, Eko-kolektivom in Časopisom za kritiko znanosti, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Namenjena je predvsem študentski skupnosti, a privablja tudi raziskovalce, akademike, aktiviste in druge zainteresirane za ekološka in družbena vprašanja. Šola ima interdisciplinarno zasnovo, ki povezuje družboslovna in okoljska znanja ter odgovarja na potrebo po umeščanju okoljskih vprašanj v širši družbeni, ekonomski in politični kontekst.

Med uglednimi predavatelji bodo Gareth Dale z Univerze Brunel, ki bo obravnaval vprašanja gospodarske rasti in podnebne politike, Maura Benegiamo z Univerze v Pisi, ki bo predstavila pravični zeleni prehod s kmetijskega zornega kota, Lavinia Steinfort iz Transnacionalnega inštituta, ki se bo osredotočila na deprivatizacijo in demokratizacijo energije, Kai Heron z Univerze Lancaster, ki bo govoril o ekosocialističnem prehodu, in Vishwas Satgar z Univerze Witwaterstand, ki bo predstavil transformativne politike in odziv skupnosti.

Poletna šola je brezplačna, celoten program in predstavitev predavateljev pa je na voljo na spletni strani poletne šole. Predavatelji bodo na voljo za intervjuje in izjave, pri čemer organizatorji novinarje prosijo, da svoje zanimanje napovejo vnaprej na darja@focus.si

Več informacij je na voljo na spletni strani poletne šole.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »