Društvo Focus pripravlja mednarodno konferenco z naslovom “Pot do 1,5 °C: Podnebno in energetsko načrtovanje v srednji in vzhodni Evropi”.

Kdaj? v sredo, 28. februarja 2024, od 9:30 do 16:30

Kje? v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova v Ljubljani ter preko platforme Zoom

Konferenca bo osredotočena na Nacionalne energetske in podnebne načrte (NEPN), ki igrajo ključno vlogo pri oblikovanju podnebnih in energetskih politik držav EU do leta 2030. Kljub temu pa trenutni osnutki načrtov kažejo na pomembne pomanjkljivosti, saj mnoge države ne izpolnjujejo minimalnih zahtev EU za leto 2030, kar ogroža cilje Pariškega sporazuma. Konferenca bo obravnavala tudi možnosti za izboljšanje načrtov in boljše vključevanje javnosti. Program konference bo zajemal razprave o ključnih izzivih pri prenovi NEPN-ov, predstavitev dobrih praks vključevanja javnosti ter primerov uspešnih podnebnih ukrepov. Dogodek je namenjen odločevalcem na področju podnebnega in energetskega upravljanja, nevladnim organizacijam ter zainteresirani javnosti.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijava pa obvezna. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani društva Focus ali preko kontaktnega e-maila, taj@focus.si in telefonske številke, 05 907 12 25.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »