Platforma Sloga obeležuje osmi marec z namenom poudariti ključno vlogo žensk v družbi ter spodbuditi enakost spolov.

Veselijo nas tudi prizadevanja MZEZ za spodbujanje feministične zunanje politike in njenih ključnih sestavnih delov, kot so sprememba vsakodnevne prakse, miselnosti in družbenih norm.

V prihodnosti bo zelo pomembna tudi drastična sprememba sedanjega neravnovesja moči, tako med ženskami in moškimi ter deklicami in dečki kot tudi širše. Obravnavati bomo morali temeljne vzroke, ne zgolj simptome neravnovesij.

Feministična zunanja politika Republike Slovenije bo zahtevala odmik od lastnih parcialnih interesov ter okrepiti strateško geopolitično sodelovanje in zagotavljanje enakih možnosti in rezultatov za vse.

Na platformi SLOGA pozivamo k skupnemu delovanju za dosego enakopravnosti ter enakih možnosti za vse.

Osmi marec predstavlja priložnost za refleksijo o dosežkih žensk (in moških) v preteklosti ter za zavezo k nadaljnjemu delu za bolj pravično in enakopravno družbo.

Ekipa platforme SLOGA

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica
Translate »