Prispevki

8. februarja je rok, da EU sporočimo, da želimo strožjo zavezujočo zakonodajo za odgovornost podjetij!

Do 8. februarja imaš še čas, da EU sporočiš, da želiš strožjo zavezujočo zakonodajo za odgovornost podjetij!

Beri dalje

Sporočilo za javnost nevladnih organizacij: Vlada želi potiho omogočiti investicije v okolju škodljive projekte

Vlada je v protikoronski paket ukrepov dodala člen, ki zaostruje pogoje, pod katerimi lahko v določen postopek stopijo predstavniki nevladnih organizacij. Predlog predvideva, da bi imela nevladna organizacija s področja varstva okolja po novem pravico udeležbe v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja le, če bi izpolnjevale še dodatne pogoje. Ti so 50 aktivnih članov, pri čemer se šteje, da je član aktiven, če je tekoče in za zadnji dve pretekli koledarski leti bil udeležen na zboru članov in plačal članarino. Če ima (in je imela v preteklih dveh letih) zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in strokovno izobrazbo sedme ravni s področja delovanja nevladne organizacije. Če ima v preteklih letih in v tekočem letu najmanj 10.000 evrov premoženja (v vsakem letu).  Na predlog zakona so se odzvale nevladne organizacije. Beri dalje