Nova struktura združenja CONCORD

Nova struktura združenja CONCORD

Združenje CONCORD je spremenilo strukturo in strategijo, nova struktura bo začela z delovanjem v februarju 2020. V ospredje prihaja naslavljanje neenakosti, globalno učenje in enakost spolov bosta presečni temi, ki sta del vseh stebrov delovanja, po novem pa bodo...
Odziv MZZ na predloge NVO glede Strategije MRSHP

Odziv MZZ na predloge NVO glede Strategije MRSHP

Včeraj, 15.11.2018, je na MZZ potekal sestanek s Platformo SLOGA, na katerem sta njena predstavnika pojasnjevala in utemeljevala v času javne razprave podane predloge dopolnitev na predlog Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči do leta...
Translate »