Prispevki

Nova strategija EU z Afriko naj bo dobra za ljudi in planet

Evropska komisija (EK) in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) sta marca 2020 izdali skupno sporočilo, v katerem sta začrtali svoj predlog za novo celovito strategijo z Afriko. To naj bi služilo kot podlaga za prihodnje razprave med evropskimi in afriškimi deležniki, hkrati pa utrlo pot do šestega vrha med Afriško unijo (AU) in Evropsko unijo (EU) ter prenovilo partnerstvo med EU in Afriko. Na sporočilo so se odzvali v Caritas Europa. Beri dalje

Nova struktura združenja CONCORD

Združenje CONCORD je spremenilo strukturo in strategijo, nova struktura bo začela z delovanjem v februarju 2020. V ospredje prihaja naslavljanje neenakosti, globalno učenje in enakost spolov bosta presečni temi, ki sta del vseh stebrov delovanja, po novem pa bodo delovala tudi regionalna zavezništva.

Beri dalje

Odziv MZZ na predloge NVO glede Strategije MRSHP

Včeraj, 15.11.2018, je na MZZ potekal sestanek s Platformo SLOGA, na katerem sta njena predstavnika pojasnjevala in utemeljevala v času javne razprave podane predloge dopolnitev na predlog Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči do leta 2030.

Beri dalje