Novembra 2018 smo objavili Komentarje na osnutek Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030.

20181105 SLOGA Komentarji na osnutek Strategije MRS in HP