Združenje CONCORD je spremenilo strukturo in strategijo, nova struktura bo začela z delovanjem v februarju 2020. V ospredje prihaja naslavljanje neenakosti, globalno učenje in enakost spolov bosta presečni temi, ki sta del vseh stebrov delovanja, po novem pa bodo delovala tudi regionalna zavezništva.

Podrobneje o novi strukturi tukaj.

Translate »