Evropska komisija (EK) in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) sta marca 2020 izdali skupno sporočilo, v katerem sta začrtali svoj predlog za novo celovito strategijo z Afriko. To naj bi služilo kot podlaga za prihodnje razprave med evropskimi in afriškimi deležniki, hkrati pa utrlo pot do šestega vrha med Afriško unijo (AU) in Evropsko unijo (EU) ter prenovilo partnerstvo med EU in Afriko. Na sporočilo so se odzvali v Caritas Europa.

Ugotavljajo, da nova strategija ponovno poudarja gospodarsko rast, financiranje zasebnega sektorja in tehnologijo na račun človekovega razvoja, človekovih pravic in resnično zelene tranzicije. To kaže, da EU še naprej primanjkuje socialnih razsežnosti svojega delovanja v Afriki. Caritas poudarja, da je nujno treba spremeniti smer, zlasti ob upoštevanju pričakovanih svetovnih posledic pandemije COVID-19.

Caritas Afrika in Caritas Europa menita, da bi moralo partnerstvo med EU in Afriko temeljiti predvsem na izkoreninjenju revščine, spodbujanju trajnostnega in človekovega razvoja ter zasledovanju socialne pravičnosti. Prihodnji odnos med EU in Afriko bi moral temeljiti na zavedanju, da naši sedanji gospodarski sistemi, ki temeljijo na pojmu neomejene gospodarske rasti, merjene z BDP, niso več uspešni in niso trajnostni ter da je potreben nov pristop, ki temelji na konceptu skrbi za skupno dobro. Vse to bi prispevalo k doseganju ciljev Agende 2063 Afriške unije, transformativnih načel Agende 2030 in spoštovanju človekovega dostojanstva.

V svojem stališču, Caritas Afrika in Caritas Europa predstavljata posebna priporočila za prenovljeno partnerstvo med EU in Afriko kot orodje za celovit človekov razvoj, zlasti za tiste, ki jih najbolj potrebujejo.

Celotni dokument o stališču lahko najdete tukaj.

Translate »