Včeraj, 15.11.2018, je na MZZ potekal sestanek s Platformo SLOGA, na katerem sta njena predstavnika pojasnjevala in utemeljevala v času javne razprave podane predloge dopolnitev na predlog Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči do leta 2030.

Predstavniki MZZ so tekom sestanka sprejeli večino podanih predlogov, glede preostalih pa so argumentirano izrazili pomisleke, ki so se predvsem nanašali na vlogo nacionalnega koordinatorja v odnosu do Strokovnega sveta, prioritiziranja socialnih podjetij, indikatorja glede števila aktivnih NVO, itd. Strinjali smo se, da se lahko nekatere od podanih vendar ne v celoti upoštevanih predlogov ustrezneje ureja v okviru drugih strateških dokumentov, kot je Akcijski načrt za izpolnitev zaveze za 0,33 % BND za uradno razvojno pomoč do 2030, komunikacijske strategije, itd.

Sestanek na MZZ je bil zelo konstruktiven, v duhu iskanja smiselnega oz. čim bolj za različne deležnike sprejemljivega način nadgradnje obstoječega modela MRS in HP. Dokument bo v nadaljevanju dodatno usklajen z odzivi relevantnih ministrstev.

Translate »