Prispevki

Napovednik delavnic in usposabljanj za krepitev skladnosti politik za trajnostni razvoj

V prihajajočem tednu bo platforma SLOGA v sodelovanju s strokovnjaki iz članskih organizacij in akademije izvedla dve delavnici in dve usposabljanji na vsebine, ki se neposredno dotikajo področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in krepitve prostorov civilne družbe. Delavnici sta na temi enakosti spolov in novega pakta o migracijah, s ciljem, da s skupnimi močmi ugotovimo, kako zagovarjati svoja stališča pred javnostjo in političnimi odločevalci. Usposabljanji sta na temi digitalizacije in skrbnega pregleda zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic in varstva okolja, s ciljem, da NVO opolnomočimo za vključevanje obeh vsebin v svoje vsakdanje delo in načrtovanje svojih dejavnosti. Beri dalje

Tri delavnice za skladno Evropo za trajnostni razvoj – dostojno delo, NDICI, podnebne finance

Vabljeni k udeležbi na delavnicah na temo dostojnega dela o izzivih novega enotnega Instrumenta za sosedstvo, razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) v večletnem finančnem okvirju EU ter o podnebnih financah in razvoj. Delavnice organizirata češka platforma razvojnih organizacij FORS in NaZemi v sklopu projekta “Skladna Evropa za trajnostni razvoj”. Beri dalje

Tri delavnice za skladno Evropo za trajnostni razvoj – dostojno delo, NDICI, podnebne finance

Vabljeni k udeležbi na delavnicah na temo dostojnega dela o izzivih novega enotnega Instrumenta za sosedstvo, razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) v večletnem finančnem okvirju EU ter o podnebnih financah in razvoj. Delavnice organizirata češka platforma razvojnih organizacij FORS in NaZemi v sklopu projekta “Skladna Evropa za trajnostni razvoj”. Beri dalje

CONCORD: odziv na Foreign Affairs Council on Development

16. maja 2019 so se ministri_ce držav članic EU, odgovornih za razvojno sodelovanje v Bruslju zbrali za semestrski sestanek glede zaključkov o najpomembnejših temah razvojne agende. CONCORD, evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj, malce razočarana nad udeležbo, deli svoj pogled na rezultate sestanka.

Beri dalje

Poročilo Friends of Europe pred evropskimi volitvami: kaj naj Evropa spremeni v prihodnjem desetletju?

Friends of Europe je pred prihajajočimi volitvami v Evropski parlament objavila poročilo »Vision for Europe«, ki prinaša 10 predlogov, kako naj se reformira Evropska unija. Friends of Europe se v poročilu sprašuje, kaj naj bo v »škatli z orodjem« za politike v novem mandatu Evropskega parlamenta.

Beri dalje

Za boljše sodelovanje z akterji razvojnega sodelovanja

Albin Keuc in Maruša Babnik, sodelavca Platforme SLOGA sta se v sklopu projekta Skladna Evropa za Trajnostni Razvoj (Coherent Europe for Sustainable Development, CE4SD) med 5. in 7. decembrom 2018 v Varšavi udeležila usposabljanj za krepitev dejavnosti platforme na področju deležnikov na nacionalni in mednarodni ravni.

Beri dalje

SLOGA se je pridružila Partnerstvu za skladnost politik za trajnostni razvoj

Partnerstvo za skladnost politik za trajnostni razvoj združuje vlade, mednarodne organizacije, civilno družbo, skupine strokovnjakov, raziskovalne institucije, zasebni sektor in druge deležnike iz vseh regij sveta, ki so se zavezali h krepitvi skladnosti politik za trajnostni razvoj (17.14 podcilj trajnostnega razvoja) kot ključnega sredstva za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja. Pobudi, ki jo koordinira Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, se je kot prvi slovenski razvojni akter pridružila platforma SLOGA. Beri dalje

Kaj se skriva za projekti razvojnega sodelovanja?

Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini so v društvu Focus opozarili, da je treba več pozornosti nameniti spremljanju financiranja razvojnih projektov. Čeprav so predstavljeni kot »razvojni«, lahko takšni projekti prinesejo tudi kopico nezaželenih posledic. V praksi javni denar, ki je namenjen razvoju, pogosto konča v projektih, ki situacijo zaradi uničevanja življenjskega okolja, nespoštovanja človekovih pravic ali povečanja družbene neenakosti še poslabšujejo. Pomemben korak za izboljšanje učinkovitosti razvojnega financiranja je zagotavljanje skladnosti različnih politik. Beri dalje

Lahko NVO vplivajo na oblikovanje EU politik in zakonodaje?

Civil Society Europe in ENNA (European Network of National Civil Society Organizations) vabita nevladne organizacije k sodelovanju v anketi na temo njihovega sodelovanja z različnimi institucijami Evropske unije ter vpliva, ki ga imajo na oblikovanje politik in zakonodaje EU. Beri dalje

Kako bomo porabili milijardo evrov ali nova resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Na poziv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) smo oblikovali celovit prispevek z namenom vplivati na vsebino nove resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju (MRS) do leta 2030. Za področje razvojnega sodelovanja, našega prispevka k globalnemu razvoju, ki je od sprejema Agende 2030 za trajnostni razvoj obveza vseh, je ta resolucija ključen političen strateški dokument, ki bo nadomestila predhodno, veljavno do 2015. Beri dalje