Albin Keuc in Maruša Babnik, sodelavca Platforme SLOGA sta se v sklopu projekta Skladna Evropa za Trajnostni Razvoj (Coherent Europe for Sustainable Development, CE4SD) med 5. in 7. decembrom 2018 v Varšavi udeležila usposabljanj za krepitev dejavnosti platforme na področju deležnikov na nacionalni in mednarodni ravni.

Usposabljanje v organizaciji angleške platforme BOND za krepitev svojega sodelovanja z različnimi akterji in deležniki razvojnega sodelovanja je vodila Helen Collinson, ki pri angleški organizaciji Christian Aid vodi njihov oddelek za strateške kampanje. Usposabljanja so se poleg nacionalnih platform udeležili še predstavniki poljskih organizacij, kot sta na primer Polish Humanitarian Aid in Polish Fair Trade Association. Usposabljanje je bilo usmerjeno predvsem v spoznavanje sodobnih analitičnih metod za boljše delovanje nevladnih organizacij na področju zagovorništva. Analize moči, deležnikov, metode in ozadje komuniciranja, priprave zagovorniških akcij in podobno smo spoznavali skozi vključujoče metode dela.

Drugi dan smo nadaljevali s spoznavanjem delovanja Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC). Na delavnici smo lahko delili svoje izkušnje pri pripravi prvega medsebojnega pregleda mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije, ki ga je OECD DAC opravil v letu 2017. Delovanje odbora je predstavila Polly Meeks, organizacije EURODAD, evropskega združenja za dolg in razvoj.

Translate »