CONCORD Europe je danes objavil poročilo  “The Road to Equality: How do EU Member States address inequalities through international cooperation?” o tem, kako države članice naslavljajo neenakosti skozi mednarodno sodelovanje. Poročilo daje vpogled v to, kako naj države EU v svojih politikah in programih prednostno obravnavajo boj proti neenakostim, da bi dosegle trajnostni razvoj.

Poročilo vsebuje analizo na ravni EU, ki temelji na oceni, kako se organizacije držav članic in njihove strategije mednarodnega sodelovanja odzivajo na izziv neenakosti. Raziskava se osredotoča na pet ključnih vidikov:

  • politično zavezanost držav članic zmanjševanju neenakosti,
  • orodja in prakse vključevanja,
  • prerazporejanje bogastva v partnerske države,
  • ciljno usmerjeno ukrepanje v partnerskih državah in
  • skladnost politik za trajnostni razvoj

Izdelali so tudi interaktivni zemljevid s prikazi za posamezne države članice EU, tudi za Slovenijo.

Preglednice prikazujejo trenutni položaj držav članic na poti odpravljanja neenakosti in zagotavljajo splošno oceno njihovih rezultatov. Cilj teh preglednic je pomagati državam članicam pri spremljanju njihovega napredka, spodbujanju tega, kar dobro deluje, opozarjanju na pomanjkljivosti in nedoslednosti ter pri prevzemanju odgovornosti.

The-Road-to-Equality_Report-2022

Translate »