16. maja 2019 so se ministri_ce držav članic EU, odgovornih za razvojno sodelovanje v Bruslju zbrali za semestrski sestanek glede zaključkov o najpomembnejših temah razvojne agende. CONCORD, evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj, malce razočarana nad udeležbo, deli svoj pogled na rezultate sestanka.

Agenda 2030 in Pariški sporazum ter zaključki Sveta o skladnosti politik za razvoj

V preteklosti je CONCORD redno opažal, da EU tisto, kar z eno roko da, z drugo vzame, kot vidimo denimo na primeru pomoči, ki jo daje afriškim malim kmetom in kmeticam, hkrati pa afriški prehranski trg preplavlja z evropskimi mlečnimi izdelki. CONCORD torej pozdravlja zaključke Sveta glede skladnosti politik za razvoj (PCD). CONCORD z veseljem vidi poudarek Sveta na politični volji za zagotavljanje, da so vse politike EU in držav članic skladne s cilji razvoja. Svet Komisijo poziva, naj izvede konkretne akcije za promocijo skladnosti politik v sektorskih politikah EU. CONCORD pozdravlja politično vključevanje Sveta v promocijo celostnih vladnih pristopov, da bi zagotovili politični pregled in koordinacijo naporov na vseh ravneh, in podporo z dokazi podprto oblikovanje politik ter odločanje za implementacijo ciljev trajnostnega razvoja (CTR), na primer skozi predhodno vrednotenje vpliva (torej CONCORDve napore za monitoring le-teh). Kot je pravilno povedal Svet, se PCD zanaša na politično voljo in skupno lastništvo in odgovornost vseh akterjev EU, vključno z državami članicami. Toda nova Komisija bo morala to z uresničevanjem šele dokazati. V zadnjem poročilu ‘How will you work for sustainable development? A litmus test for EU leaders’ (Kako boste delali za trajnostni razvoj? Lakmusov test za voditelje_ice EU) CONDORD poziva voditelje_ice EU, da prevzamejo odgovornost na najvišji politični ravni in čez vsa področja politik. Leto 2019 je edinstvena priložnost, ki je ne gre zamuditi. To je bila tudi ugotovitev ministric_ov med razpravo o tem, kako obdržati zagon za Agendo 2030 in podnebno ukrepanje v letu 2019. Zdaj računamo na države članice, da bodo pokazale vodenje, o katerem govorijo, in zagotovile zagon za trajnostni razvoj, ko postavljajo prednostne naloge za naslednjih 5 let.

Več, tudi o EU skladu za Afriko in Sahel ter uradni razvojni pomoči, lahko preberete (v angleščini) tukaj.

Translate »