Prispevki

Prvo poročilo o doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Izšlo je Prvo poročilo ciljev trajnostnega razvoja, ki ga je predstavil generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. Poročilo opisuje izhodiščno točko izvajanja Agende 2030 in izpostavlja ključne izzive za doseganje zadanih ciljev, sprejetih septembra 2015.
Beri dalje

DCI: Direct Support to Non-State Actors and Local Authorities in actions promoting achievement of the Millennium Development Goals (MDGs) in the Republic of Mauritius

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami in lokalnimi oblastmi pri aktivnostih za doseganje razvojnih ciljev tisočletja v Republiki Mauritius. Beri dalje