DCI: Direct Support to Non-State Actors and Local Authorities in actions promoting achievement of the Millennium Development Goals (MDGs) in the Republic of Mauritius

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami in lokalnimi oblastmi pri aktivnostih za doseganje razvojnih ciljev tisočletja v Republiki Mauritius.

S poudarkom na naslednjih treh ciljih:

– izkoreniniti skrajno revščino in lakoto (cilj 1),
– izboljšati zdravje mater (cilj 5) in
– zagotoviti okoljsko trajnost  (cilj 7).

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav članic EU, Republike Mauritius ter drugih držav AKP, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Več o razpisu