Izšlo je Prvo poročilo ciljev trajnostnega razvoja, ki ga je predstavil generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon. Poročilo opisuje izhodiščno točko izvajanja Agende 2030 in izpostavlja ključne izzive za doseganje zadanih ciljev, sprejetih septembra 2015.

Uvodno poročilo predstavlja pregled 17 ciljev na podlagi podatkov, ki so trenutno na voljo in izpostavlja nekaj kritičnih vrzeli ter izzivov. Čeprav je minilo le sedem mesecev odkar so bili predstavljeni cilji trajnostnega razvoja – prekratko obdobje za ustrezno oceno napredka –  se poročilo osredotoča na trende v zadnjih letih, kot tudi na vrzeli pri reševanju svetovnih izzivov. Zagotavlja jasno sliko o tem, kaj je potrebno za njihovo doseganje in za to, da ne bo nihče zapostavljen.

Glede na poročilo se je delež svetovnega prebivalstva, ki živi pod skrajno mejo revščine zmanjšal za več kot polovico med letoma 2002 in 2012. Delež otrok mlajših od 5 let, ki ne dosegajo mejnikov za rast, se je iz 33 odstotkov (leta 2000) znižala na 24 odstotkov (leto 2014). Med letoma 1990 in 2015 se je svetovna stopnja umrljivosti mater zmanjšala za 44 odstotkov, stopnja smrtnosti otrok, mlajših od 5 let, pa je padla za več kot polovico.

V letu 2015 je 6,6 milijarde ljudi ali 91 odstotkov svetovnega prebivalstva uporabljalo izboljšane vir pitne vode, v primerjavi s 82 odstotki v letu 2000.

Uradna razvojna pomoč je znašala 131,6 milijarde ameriških dolarjev v letu 2015, kar je realno za 6,9 odstotka več kot v letu 2014 in predstavlja najvišjo raven doslej doseženo.

Vendar moramo storiti več, če želimo, da bodo cilji trajnostnega razvoja doseženi. Medtem ko se je revščina prepolovila, je leta 2012 eden od osmih ljudi živel v skrajni revščini. Leta 2015 je umrlo 5,9 milijona otrok, mlajših od 5 let, večinoma iz preprečljivih vzrokov in na vsakih 100.000 živorojenih otrok je pri porodu umrlo 216 žensk.

Leta 2013 59 milijonov otrok ni bilo vključeno v osnovnošolsko izobraževanje in 26 odstotkov žensk, starih od 20 do 24 let, je poročalo, da so bile poročene pred osemnajstim rojstnim dnem. Leta 2015 je 663 milijonov ljudi še vedno uporabljalo neprimerne vodne vire ali površinske vode. Leta 2012 je bila ta številka še višja – 1,1 milijarde ljudi.

Poročilo poudarja, da je še vedno nekaj skupin prebivalstva, ki so v slabšem položaju od drugih. Nekateri podatki kažejo, da bo rast otrok iz najrevnejših gospodinjstev več kot dvakrat bolj ovirana kot od njihovih najbogatejših vrstnikov. Stopnja brezposelnosti mladih je bila trikrat višja kot stopnja brezposelnosti odraslih.Vrh obrazca

Medtem ko svet začenja z izvajanjem Agende 2030 za trajnostni razvoj in implementacijo 17 ciljev trajnostnega razvoja, 13 odstotkov svetovnega prebivalstva še vedno živi v skrajni revščini, 800 milijonov ljudi trpi zaradi lakote in 2,4 milijarde ljudi nima dostopa do stranišč.

Cilji, ki so jih svetovnih voditeljev na sedežu Združenih narodov soglasno sprejeli septembra 2015, predstavljajo drzen in ambiciozen globalni načrt za odpravo revščine, neenakosti in boj proti podnebnim spremembam. Cilji so univerzalni in pozivajo k ukrepanju tako razvitih kot držav v razvoju za zagotovitev gospodarskega razvoja, socialnega napredka in okoljske trajnosti po vsem svetu. Zgrajeni so na uspehih razvojnih ciljev tisočletja, rezultat katerih je v obdobju od leta 2000 do leta 2015 bilo najbolj uspešno gibanje proti revščini v zgodovini.

Celotno poročilo je na voljo tukaj.

Več o globalnih ciljih na www.globalni-cilji.si.