Prispevki

Sodelujte v CONCORDovi anketi o omejitvenih ukrepih EU

CONCORD želi ozavestiti prejemnike sredstev Evropske unije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja o omejevalnih ukrepih EU. Zaradi številnih izzivov, s katerimi se soočajo nevladne organizacije, so se odločili pripraviti spletno anketo o vplivih omejevalnih ukrepov EU na članice CONCORD.

Namen te raziskave je oceniti razumevanje, skladnost in pomisleke glede omejevalnih ukrepov EU med upravičenci do razvojnih sredstev EU. Identitete udeležencev raziskave ne bodo razkrite financerju, čeprav se za lažjo analizo podatkov zahteva ime organizacije. Podatki v anketi bodo:

  • potrdili, ali režim omejevalnih ukrepov EU predstavlja izziv za izvajanje razvojnih programov in s tem prispeva k nadaljnjemu krčenju civilnega prostora v partnerskih državah EU;
  • podprli zagovorništvo pred Evropsko komisijo in drugimi subjekti EU v zvezi z zahtevo po ugodnejši razlagi zahteve EU glede omejevalnih ukrepov za organizacije civilne družbe, ki izvajajo razvojne programe ali programe povezav, ki jih v dolgotrajnih krizah financira GD INTPA ali GD NEAR.

Omejevalni ukrepi (sankcije) EU so politično orodje v okviru skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP). Sankcije EU med drugim veljajo za subjekte, ustanovljene po zakonodaji države članice EU, vključno z organizacijami civilne družbe, ki morajo zagotoviti, da se sredstva EU ne preusmerjajo prejemnikom, za katere veljajo EU sankcije. Posebna določba v zvezi z izpolnjevanjem omejevalnih ukrepov je del splošnih pogojev za financiranje razvojnega sodelovanja EU. Upravičenci do nepovratnih sredstev morajo zagotoviti, da podizvajalci, fizične osebe, vključno z udeleženci delavnic in / ali izobraževanj, in prejemniki ne bodo nudili finančne podpore tretjim osebam, ki so na seznamih omejevalnih ukrepov EU.

Več informacij o omejevalnih ukrepih dobite v tem dokumentu.

Naprošamo vas, da anketo izpolnite v imenu svoje organizacije tako, tako da se povežete s partnerskimi organizacijami. Mednarodno delujoče nevladne organizacije, ki so sestavljene kot mreža, se lahko odločijo, da predložijo en odgovor, ki združuje odgovore vseh njihovih članov, če iz njihove strukture izhaja tesna usklajenost procesov in operacij. Nacionalne platforme nevladnih organizacij pa naj na anketo odgovorijo brez posvetovanja s članicami.

Anketa vam bo vzela približno 15 minut, rok za oddajo odgovorov pa je 7. maj 2021.

Razpis za inovativne projekte NVO na področju ozaveščanja javnosti

Platforma SLOGA objavlja razpis za inovativne pilotne projekte NVO na področju ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju, globalnem učenju in humanitarni pomoči, ki se bodo smiselno navezovali na prednostne teme platforminega projekta predsedovanja Svetu EU.

Beri dalje

Otrok v Ugandi. Vir: Pixabay

Pogojevanje razvojnega sodelovanja z nadzorovanjem migracij je nemoralno

Pogojevanje migracijskega vprašanja z razvojnim sodelovanjem je v popolnem nasprotju s ciljem Evropske unije, da poglobi svoje partnerstvo z Afriko, opozarja dr. Awil Mohamoud, direktor haaškega African Diaspora Policy Centre.

Beri dalje

Nebotičniki. Vir: Pixabay

Štiri petine razvojnega denarja prek treh velikih akterjev v EU

Ali drži, da do pogodb o razvojnem sodelovanju v Evropski uniji pridejo le redki? Podatki, ki jih je analiziral Devex, to potrjujejo.

Beri dalje

EU opravila še en korak k financiranju mednarodnega razvojnega sodelovanja

Predstavniki držav članic Evropske unije v Odboru stalnih predstavnikov (Coreper) so včeraj, 17. marca 2021, podprli kompromisno besedilo predpisa, ki bo vzpostavil nov Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument, NDICI). Instrument bo razpolagal z 79,5 milijardami evrov za pokrivanje vsega sodelovanja Evropske unije s tretjimi državami.

Beri dalje

V pripravi osvežitev slovenske zunanjepolitične strategije

Na ministrstvu za zunanje zadeve se je 2. marca na prvi seji sestal Strateški svet za zunanjo politiko v novi sestavi, ki ga vodi minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar, in razpravljal o osvežitvi aktualne zunanjepolitične strategije Republike Slovenije.

Beri dalje

Poročilo OECD o mednarodnem razvojnem sodelovanju 2020

Letno poročilo OECD o mednarodnem razvojnem sodelovanju

OECD je tik izdal svoje letno poročilo za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja za leto 2020 Development Co-operation Report for 2020.

Beri dalje

S študentkami in študenti Mednarodnih odnosov o vlogi civilne družbe v razvojnem sodelovanju

Platforma SLOGA je 17. novembra 2020 na Fakulteti za družbene vede gostovala z delavnico o vlogi civilne družbe v mednarodnem razvojnem sodelovanju. Beri dalje

SWITCH-ASIA: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja trajnostne potrošnje in proizvodnje v Aziji

Objavljen je javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja trajnostne potrošnje in proizvodnje v Aziji. Beri dalje

DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja razvojnih procesov v Surinamu

V okviru tematskega programa »oaanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja razvojnih procesih v Surinamu, pri čemer je razpis tematsko osredotočen na izboljšanje kakovosti življenja prikrajšanih družbenih skupin (sklop 1) in spodbujanje pravic LGBTI oseb (sklop 2).

Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria