Evropska unija in Organizacija afriških, karibskih in pacifiških držav (OACPS) bosta na konferenci Združenih narodov o biotski raznovrstnosti COP15 v Montrealu od 7. do 19. decembra podprli sprejetje ambicioznega, celovitega in transformativnega globalnega okvira za biotsko raznovrstnost po letu 2020, da bi zaustavili in obrnili izgubo biotske raznovrstnosti. To je ključnega pomena, saj zaskrbljujoče zmanjševanje biotske raznovrstnosti ogroža prehransko varnost, zdravje, gospodarstvo in preživetje milijard ljudi.

Ministri iz Evropske unije, Afrike, Karibov in Pacifika, ki so se 29. novembra zbrali v Bruslju ob priložnosti skupnega sveta ministrov OACPS in EU, so razpravljali o pričakovanjih za to prelomno srečanje. Da bi bil prihodnji okvir uspešen, bo moral vključevati merljive cilje, podprte z zanesljivim okvirom za spremljanje in pregled ter ustreznimi sredstvi za podporo njegovemu izvajanju.

Med COP15 bodo OACPS, EU in UNEP skupaj gostili dogodek na visoki ravni, na katerem bodo razmišljali o izvajanju svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost po letu 2030.

Izjave

“Veseli me, da smo odločeni sodelovati pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, ki je skupna prednostna naloga in predpogoj za življenje na Zemlji. Na tem področju že dolgo sodelujemo z Organizacijo afriških, karibskih in pacifiških držav, ki s številnimi programi podpira države pri zaustavljanju izgube biotske raznovrstnosti. Ob ohranjanju divjih živali in biotske raznovrstnosti si prizadevamo zagotoviti preživetje lokalnih in domorodnih skupnosti. Podvojili smo zunanja sredstva za biotsko raznovrstnost, kar pomeni 7 milijard evrov naložb v varstvo biotske raznovrstnosti po vsem svetu, zlasti za najbolj ranljive države. Pripravljeni smo nadaljevati sodelovanje s partnerji.” Jutta Urpilainen, komisarka za mednarodna partnerstva

“Milijonu živalskih in rastlinskih vrst od skupno 8 milijonov grozi izumrtje, mnoge od njih v nekaj desetletjih, kar bo prizadelo vse nas, še posebej pa najbolj ranljive. OACPS je s svojimi 79 državami članicami pripravljena zagotoviti, da bodo rezultati konference COP 15 pomembno prispevali k reševanju tega globalnega izziva na področju biotske raznovrstnosti.” Predsednik Sveta ministrov OACPS, Dr. Amery Browne

“COP 15 bo prelomna konferenca, na kateri se bodo svetovni voditelji zbrali, da bi se dogovorili o globalnem varstvu naše biotske raznovrstnosti. Že zdaj smo priča resnemu upadu različnih vrst in čas je, da ukrepamo. Varovanje naših ekosistemov je skupna obveznost človeštva. Veseli nas, da lahko pri reševanju tega globalnega izziva sodelujemo z organizacijo OACPS in njenimi člani.” Predsednik Sveta ministrov EU, Jiři KOZÁK

Ozadje

Milijonu vrst grozi izumrtje. Ker je polovica svetovnega gospodarskega proizvoda odvisna od narave, je zaščita biotske raznovrstnosti predvsem zaščita temeljnih gradnikov, od katerih smo vsi odvisni.

Konferenca ZN o biotski raznovrstnosti Na petnajstem zasedanju Konference pogodbenic (COP-15) Konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD) bo sprejet globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020. Okvir zagotavlja strateško vizijo in globalni načrt za ohranjanje, varstvo, obnovo in trajnostno upravljanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov za naslednje desetletje.

EU in OACPS podpirata več programov na področju biotske raznovrstnosti, ki zajemajo na primer trajnostno upravljanje prostoživečih živali (SWM), izvajanje večstranskih okoljskih sporazumov (ACPMEA3), znanje in spremljanje zavarovanih območij (Biopama).

Za več informacij

Na spremljevalnem dogodku: Biotska raznovrstnost: ukrepi za globalni jug in za globalni jug 18. decembra

Pripravil AK.

Translate »