Prispevki

Pandemija covid-19 vplivala na migracije v EU

Najnovejši podatki EU o azilu in nedovoljenih prehodih meje v prvih desetih mesecih leta 2020 prikazujejo učinek pandemije na migracije v EU. V celotni EU je bilo zabeleženih 33 % manj prošenj za azil kot prejšnje leto, število nedovoljenih prehodov meje pa je bilo najnižje v zadnjih šestih letih. Beri dalje

Evropska agenda o migracijah: EU mora ohranjati napredek iz zadnjih štirih let

Evropska komisija je pred marčevskim zasedanjem Evropskega sveta ocenila napredek v zadnjih štirih letih na področju migracij in opredelila ukrepe za zdajšnje in prihodnje migracijske izzive. Število prihodov se je v treh zaporednih letih stalno zmanjševalo. Komisija meni, da je bistven celovit pristop k upravljanju migracij in varovanju mej. Za uspešnost migracij je ključno tudi uspešno vključevanje oseb s pravico do prebivanja, je jasna Komisija. Beri dalje

Ugotovitve preiskave Varuha človekovih pravic o ravnanju policistov s tujci na meji s Hrvaško

Namestnik varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih je na novinarski konferenci 15. februarja 2019 podrobneje predstavil preiskavo Varuha o ravnanju policistov s tujci na meji s Hrvaško. Uvodoma je poudaril, da je vloga policije na državni meji izrednega pomena, saj med drugim zagotavlja tudi varnost državljanov in vseh ostalih, ki se nahajajo v Sloveniji. Prav zato mora biti njihovo zahtevno in odgovorno delo skladno z zakonodajo in drugimi predpisi, ki določajo izvajanje policijskih nalog oziroma njenih pooblastil.

Beri dalje

Razmišljanje: Kako Slovenija prispeva h globalni migracijski krizi?

Ena temeljnih nalog nevladnih organizacij na področju človekovih pravic je opozarjati države na njihovo spoštovanje mednarodnopravnih obveznosti in nacionalne zakonodaje ter jih spodbujati, da standarde tega varstva ohranjajo, zvišujejo ter predvsem ne odstopajo od načela univerzalnosti človekovih pravic.  Morda se je zdelo, da je v manjših, razvitejših državah, kot je Slovenija to lažje, a naše zadnje izkušnje kažejo, da je tudi Slovenija stopila na stran držav, ki so zavoljo učinkovitega varstva meje, pripravljene kršiti pravice tistih, ki pri nas iščejo zaščito.  Beri dalje

Poročilo PIC o izvajanju v postopkih vračanja

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je pripravil Poročilo o izvajanju v postopkih vračanja na podlagi terenskega obiska v Bosni in Hercegovini.  Beri dalje

Letno poročilo EASO o stanju na področju azila v EU

Evropski azilni podporni urad (EASO) je objavil letno poročilo o stanju na področju azila v EU, v katerem ugotavlja, da se je trend precejšnjega zmanjševanja prošenj za azil leta 2018 nadaljeval. Beri dalje

Negativ – dokumentarni film o prosilcih za azil v Sloveniji

Mirovni inštitut je posnel dokumentarni film o prosilcih za mednarodno zaščito v Sloveniji. Negativ je film, ki prikazuje zgodbe enajstih prosilcev, in sicer iz Afganistana, Irana, Mongolije, Alžirije, Sirije, Gruzije, Rusije, Nigerije in Eritreje. Beri dalje

Sodba Sodišča Evropske unije glede zakonitosti prehodov v času Evropske krize pomeni odmik od evropskih vrednot

Pravnoinformacijski center NVO (PIC) meni, da sodba Sodišča Evropske unije v zadevi C‑490/16 (A.S. proti Republiki Sloveniji) predstavlja odmik od evropskih vrednot solidarnosti. Beri dalje

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Slovenijo poziva k odpravi azilnih zaostankov in krepitvi zaščite migrantskih otrok

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks je danes predstavil poročilo o obisku v Sloveniji, kjer se je mudil marca letos, in Slovenijo pozval k ustreznejši zaščiti prosilcev za azil ter beguncev, Romov in izbrisanih. Na azilne zaostanke nevladne organizacije, med njimi tudi Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, opozarjajo od začetka leta: predolgi postopki prosilcem za mednarodno zaščito povzročajo hudo stisko in hkrati občutno dvigujejo strošek obravnave posameznega prosilca.  Beri dalje

Urad za integracijo začel delovati

Novi vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov, ki bo prevzel naloge s področja sprejema, nastanitve, zdravstvene oskrbe, izobraževanja in dela, je začel delovati s 1. junijem. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria