Evropski azilni podporni urad (EASO) je objavil letno poročilo o stanju na področju azila v EU, v katerem ugotavlja, da se je trend precejšnjega zmanjševanja prošenj za azil leta 2018 nadaljeval.

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je v EU, na Norveškem in v Švici za azil zaprosilo 197.000 oseb, kar je manj kot v enakih obdobjih v zadnjih treh letih. Leta 2017 je bilo vloženih 728.470 prošenj za azil, kar pomeni upad za 44 % v primerjavi z letom 2016, ko jih je bilo 1,3 milijona. Leta 2018 so bile glavne države izvora še vedno Sirija, Irak in Afganistan.

V Sloveniji je leta 2017 za azil zaprosilo 1.475 oseb, kar je 13 % več kot leto poprej. Največ prosilcev je bilo iz Afganistana, in sicer 39 %.

Translate »