Najnovejši podatki EU o azilu in nedovoljenih prehodih meje v prvih desetih mesecih leta 2020 prikazujejo učinek pandemije na migracije v EU. V celotni EU je bilo zabeleženih 33 % manj prošenj za azil kot prejšnje leto, število nedovoljenih prehodov meje pa je bilo najnižje v zadnjih šestih letih.

Upadanje ni bilo povsod enakomerno, več skupnosti je sprejelo nepričakovano veliko število prebežnikov. Apila 2020 je bil večji upad, število pa se je zatem ponovno dvignilo.

V prvih desetih mesecih leta 2020 je v EU za azil zaprosilo 390.000 oseb (od tega jih je 349.000 za azil zaprosilo prvič).

Države članice so zmanjšale zaostanke pri nerešenih azilnih zadevah. Konec oktobra 2020 je bilo nerešenih 786.000 zadev, kar je 15 % manj kot konec leta 2019. Kljub temu pa je na ravni EU število zaostalih zadev večje kot število prošenj, ki se vložijo v enem letu, pri čemer so velike razlike med državami članicami. Ugodno je bilo rešenih 43 % prošenj za azil.

Posodobljeni podatki o skupnem prirastu prebivalstva, vključno z zakonitimi migracijami, ki predstavljajo veliko večino migracij v EU, bodo na voljo pozneje letos. Zaradi veljavnih omejitev je pričakovati, da bodo pokazali splošno zmanjšanje migracij.

Prečkanje Sredozemskega morja je še vedno nevarno. Čeprav se je po tej poti v letu 2020 podalo manj ljudi, jih je umrlo oziroma bilo pogrešanih 1 754 (leta 2019 pa 2 095)

Celotno sporočilo

Pripravila: PV

Translate »