Evropska komisija je pred marčevskim zasedanjem Evropskega sveta ocenila napredek v zadnjih štirih letih na področju migracij in opredelila ukrepe za zdajšnje in prihodnje migracijske izzive. Število prihodov se je v treh zaporednih letih stalno zmanjševalo. Komisija meni, da je bistven celovit pristop k upravljanju migracij in varovanju mej. Za uspešnost migracij je ključno tudi uspešno vključevanje oseb s pravico do prebivanja, je jasna Komisija.

Število prihodov se je v treh zaporednih letih stalno zmanjševalo, sedanja raven pa dosega zgolj 10 % ravni z vrhunca v letu 2015. Leta 2018 je bilo na zunanjih mejah EU odkritih približno 150.000 nedovoljenih prečkanj. Kljub upadu nedovoljenih prihodov pa je verjetno, da se bo migracijski pritisk še nadaljeval. Zato je bistven celovit pristop k upravljanju migracij in varovanju mej.

Komisija je v zadnjih štirih letih vključila ukrepe za odpravljanje vzrokov za nedovoljene migracije v vsa področja zunanjih odnosov EU. Več kot 5,3 milijona ranljivih oseb prejema osnovno podporo prek nujnega skrbniškega sklada EU za Afriko, prek 60.000 ljudi pa po vrnitvi prejema podporo za ponovno vključevanje. EU je okrepila tudi boj proti mrežam za tihotapljenje z ljudmi ter ukrepe za vračanje in ponovni sprejem, zlasti z novimi dogovori s partnerskimi državami. EU bi morala tudi hitro sprejeti predlog Komisije o vračanju, ki bi omejil zlorabe in pobege oseb v postopku vračanja v EU.

Komisija med takojšnjimi ukrepi na zahodnosredozemski poti izpostavlja nadaljevanje podpore Maroku za upravljanje meja in nadaljevanje pogajanj o ponovnem sprejemu in vizumskih olajšavah Na osrednjesredozemski poti je treba izboljšati razmere v Libiji, na vzhodnosredozemski poti pa okrepiti upravljanje migracij v Grčiji. Prav tako lahko začasni dogovori zagotovijo bolj sistematičen in usklajen pristop EU k vprašanju izkrcanj.

Na področju upravljanja meja je ključno vlogo prevzela Evropska agencija za mejno in obalno stražo. Komisija je leta 2018 predlagala okrepitev agencije s stalno enoto 10.000 mejnih policistov, Evropski parlament in Svet EU pa poziva, da predlog sprejmeta še pred evropskimi volitvami.

 V zvezi z zaščito in azilom bo EU še naprej zagotavljala podporo beguncem in razseljenim osebam v tretjih državah ter nudila zatočišče osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Od leta 2015 je bilo preseljenih več kot 50.000 oseb. Migracijska kriza je pokazala, da je treba prenoviti pravila EU na področju azila in vzpostaviti pravičen sistem, ki bo kos morebitnemu porastu migracijskih pritiskov. Komisija poziva k sprejetju predlogov pred volitvami.

 Zakonite migracije odvračajo od nedovoljenih odhodov in so pomemben element za vzpostavitev urejenega vstopa v EU. Za uspešnost migracij je ključno tudi uspešno vključevanje oseb s pravico do prebivanja. Iz proračuna EU je bilo v obdobju 2015–2017 za vključevanje namenjenih več kot 140 milijonov evrov.

Translate »