Prispevki

Kažipot po EU: Plastik fantastik – odgovorno

Europe Direct Koper je izdal sedmo epizodo podcasta “Kažipot po EU – napotki za varno navigacijo po meandrih Evropske unije,” s katerim vsako zadnjo sredo v mesecu podajajo uporabne nasvete za življenje v EU. V tokratni epizodi podcasta so se o odgovorni rabi plastike pogovarjali z Albinom Keucem, okoljevarstvenikom, aktivnem na področju trajnostnega razvoja in direktorjem platforme za razvoj, globalni učenje in humanitarno pomoč SLOGA.

Beri dalje

edededd

Direktor platforme SLOGA s CIVICUS o stanju demokracije

CIVICUS kot del svojega poročila za leto 2018 o temi ponovnega oblikovanja demokracije opravlja intervjuje z aktivisti  in voditelji civilne družbe o njihovem delu. Kako spodbujajo demokratične prakse in načela, o izzivih, s katerimi se soočajo, in zmagah, ki jih dosežejo. Po volitvah junija 2018  na katerih je zmagala stranka, ki nasprotuje migracijam, a je dejansko vlado oblikovala nova, drugouvrščena stranka na volitvah, je CIVICUS opravil intervju z Albinom Keucom, direktorjem platforme SLOGA, mreže nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.  Beri dalje

Albin Keuc ponovno imenovan za direktorja platforme SLOGA

Svet platforme SLOGA je na svoji zadnji seji, po pogovoru s kandidatoma in predstavitvi programov, imenoval Albina Keuca za direktorja platforme SLOGA za mandatno obdobje dveh let.

Beri dalje

edededd

Pismo direktorja: Kdor seje solidarnosti, žanje razvoj

Spoštovane članice, spoštovane kolegice in kolegi,

Zahvaljujem se Svetu zavoda SLOGA, platforme NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč za zaupanje in ponovno imenovanje za vodenje organizacije. V zadnjih dveh letih smo pošteno napeli jadra, prisluhnili vetru in se pripravili na prihodnost, ko bomo skladno z resursi, ki so nam na voljo, morali pošteno in odgovorno usmeriti jadra za krepitev NVO sektorja. Z odprtostjo, vključevanjem, transparentnostjo in zavzetostjo se bomo borili za povečanje sredstev za razvojno sodelovanje. Kot država na srečnejšem koncu planeta smo to dolžni. Navkljub vsem izzivom. Teh ni malo.

V času razgradnje povojnega konsenza, umikanja multilateralizma na račun »mi najprej«, krepitve multipolarnosti, drobljenja globalizacijske prostotrgovinske infrastrukture, gole »rasti«, bitke za zagotavljanje dostopa do naravnih virov, podnebnih sprememb, politike ustrahovanja in logike strahu »množičnih migracij«, se zdijo koordinirani napadi nosilcev nekonzervativne agende na civilno družbo, na nevladne organizacije, na »nepravo« aktivno državljanstvo, podprti z orodji socialnih omrežij, skoraj da nepomembni. Pa vendar gre za napad na temeljne elemente svobodne družbe: univerzalne človekove pravice, enakopravnost spolov, mednarodno solidarnost in solidarnost nasploh, proaktivnega preseganja neenakosti. Vse to je danes ogroženo in ogrožano.

Če sem kdaj čutil potrebo po podvojitvi prizadevanj za okrepljeno delovanje civilnodružbenih organizacij, je to danes. Področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči so odvisna od pozornosti in teže, ki jim jo dajejo politični, demokratično izvoljeni, odločevalci. Te pozornosti je malo, ker je relativna teža (beri: količina denarja) nizka. Prepoznavanje potreb, ki so enormne, je omejeno – veliko odločevalcev sodelovanje za razvoj razume bolj ali manj kot »vodenje gospodarske politike z drugimi sredstvi«.

Zato bo potrebno okrepiti mreženje z drugimi organizacijami doma in v svetu, osredotočiti zagovorništvo, okrepiti izobraževanje odločevalcev na ravni politike in na ravni, podpreti ozaveščanje splošne javnosti o temeljnih ciljih sodelovanja za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč – izkoreninjenje lakote in revščine, kar je možno samo na način boja za pošteno in pravično družbo spoštovanja človekovih pravic, enakopravnosti spolov in enakih možnosti za vse.

S seboj prinašam izkušnje in znanja z več področij, katerih vezivo je prav povezovanje, podpiranje, mreženje, sodelovanje, skrb za skupno dobro. Za področje razvojnega sodelovanja zaradi njegove širine, presečnosti in umeščenosti potrebujemo na platformi prav to: širino in osredotočenost, podprto z optimalno organizacijo notranjih virov za podporo članicam in krepitev, kot radi rečejo gospodarstveniki, »podpornega okolja«. Podpornega okolja, ki bo spoštovalo človekove pravice, enakopravnost spolov in proaktivno delovala za pravično družbo.

Albin Keuc

SLOGA opozarja, da so v Sloveniji zaznani trendi, ki slabijo demokracijo

Civilnodružbena organizacija SLOGA je danes predstavila poročilo o aliberalnih demokratičnih trendih v Evropi, v katerem so opisani politični napadi na temeljne človekove pravice v Latviji, Sloveniji, na Hrvaškem in Madžarskem. Direktor platforme SLOGA Albin Keuc je za STA povedal, da v Sloveniji ne smemo čakati, da bo onemogočen normalni javni diskurz. Beri dalje

SLOGA aktivna tudi na letošnjih Slovenskih razvojnih dnevih

V 4. 10. 2017 je v Sklopu Slovenskih razvojnih dni potekalo omizje z naslovom Priložnosti in izzivi mednarodnega razvojnega sodelovanja. Namen omizja je bil osvetliti različne vidike na nadaljnji poti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči RS ter predvideti načine, kako vključiti priporočila OECD DAC in trende v mednarodnem okolju v prizadevanja Slovenije za čim bolj učinkovito mednarodno razvojno sodelovanje. Med člani omizja je bil tudi direktor platforme SLOGA. Beri dalje